reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/220/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,odraczania i rozkładania na raty należnosci pieniężnych majacych charakter cywilnoprawny


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności na rzecz gminy Kleszczele i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należnosci pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
§ 2. 1. Należności mogą być umarzane w całości lub części jeśli:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiajac żadnego majatku albo pozostawiła majatek niepodlegajacy egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego uzytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;
2) osoba prawna - została wykreślona w właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należnosć, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia egzekucji tej należnosci lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
2. W przypadku , gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 3. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat uprawnieni są :
1) Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Kleszczele, z której działalnością wiąże się należność- jeśli wartość należności pieniężnej nie przekracza 2 krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w miesiacu poprzedzającym podjęcie decyzji o udzieleniu ulgi, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego;
2) Burmistrz Kleszczel, jeśli wartość należności pieniężnej jest wyższa niż 2 krotność kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w miesiacu poprzedzającym podjęcie decyzji o udzieleniu ulgi, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.
§ 4. Umorzenie należności pieniężnych, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie należnosci pieniężnych na raty następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego, w drodze porozumienia.
§ 5. Kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają informację dotyczącą udzielonych ulg w spłacie należnosci pieniężnych.
§ 6. Burmistrz Kleszczel przedstawia Radzie zbiorcze zestawienie dotyczące zakresu umorzeń , odroczonych i rozlożonych na raty należnosci pieniężnych na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, uwzględniając informację kierowników jednostek organizacyjnych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływue 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

mgr inż. Paweł Szatyłowicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama