reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/202/10 Rady Miasta Sejny

z dnia 30 marca 2010r.

Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/193/09 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Sejny


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 30 ust. 6 art. 49, ust 2 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z2008 r. Nr 145, poz.917, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r. Nr 1 , poz. 1,Nr 56, poz.458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800) uchwala się co następuje:
§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sejny stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/193/09 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie : "§. 7.1. Ustala się następujące wysokości dodatków funkcyjnych:
L.p. Stanowisko Wysokość dodatku funkcyjnego miesięcznie w zł (od - do)
1. dyrektor szkoły liczącej 6 oddziałów od 250 zł do 800 zł,
dyrektor szkoły liczącej od 7 do 12 oddziałów od 801 zł do 1.000 zł,
dyrektor szkoły liczącej od 13 do 16 oddziałów od 1.001 zł do 1.200 zł,
dyrektor szkoły liczącej od 17 wzwyż od 1.201 zł do 1.600 zł,
2. wicedyrektor szkoły liczącej od 12 do 20 oddziałów od 500 zł do 800 zł,
wicedyrektor szkoły liczącej od powyżej 20 oddziałów od 801 zł do 1.000 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Małkiński
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama