reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/42/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza

z dnia 28 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Zgromadzenie Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody Związku Komunalnego Biebrza w wysokości 1.633.690,00zł, z tego :
- bieżące w wysokości 1.633.690,00zł,
- majątkowe w wysokości 0zł, zgodnie z zapisami § 9 Uchwały.
§ 2. Wydatki Związku Komunalnego Biebrza w wysokości 1.417.410,00zł, z tego :
- bieżące w wysokości 306.410,00zł,
- majątkowe w wysokości 1.111.000,00zł, zgodnie z zapisami § 10 Uchwały.
§ 3. W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 6.000zł.
§ 4. Nadwyżkę w planie finansowym w wysokości 216.280zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
§ 5. Łączną kwotę przychodów w wysokości 0zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 216.280zł, ( uszczegółowienie w załączniku nr 1).
§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 100.000zł;
§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Biebrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 100.000zł.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku Komunalnego Biebrza i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
3. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku Komunalnego Biebrza.
§ 8. Załącza się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 9. Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela Nr 1.
§ 10. Określa się szczegółowy plan wydatków - tabela Nr 2, oraz plan wydatków inwestycyjnych - Tabela Nr 2a.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Komunalnego Biebrza.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza

mgr inż. Andrzej Kurczyński
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/42/09
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

przychody i rozchody w 2010 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/42/09
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne
Załącznik nr Tabela nr 1
do Uchwały Nr XIII/42/09
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

plan dochodów na 2010 rok
Załącznik nr Tabela nr 2
do Uchwały Nr XIII/42/09
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.xls

plan wydatków na 2010 rok
Załącznik nr Tabela nr 2a
do Uchwały Nr XIII/42/09
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

pla wydatków inwestycyjnych w 2010 r.
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EESTI CONSULTING OÜ

Consulting, doradztwo prawno-podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama