reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/210/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 marca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczele


Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103 i Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 145, poz. 917, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz.1706) - po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi - uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XX/174/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczele (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 117, poz. 1295 i Nr 143, poz. 1560) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
" 1. Na wypłatę dodatków motywacyjnych ustala się fundusz w wysokości 10% środków na wypłatę wynagrodzenia zasadniczego. "
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
" 3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli, w tym pełniących funkcje kierownicze, ustala się w wysokości 13% - 18% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. "
2) w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
" 1) za wychowawstwo klasy w wysokości 7%,
2) za opiekuna stażu w wysokości 4% "
§ 2. Przepisy § 1 maja zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 stycznia 2010 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

mgr inż. Paweł Szatyłowicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama