reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/212/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez gminę Kleszczele


Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103 i Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 145, poz. 917, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz.1706) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycielom, realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, ustala się w oparciu o zasadę proporcjonalności.
2. Określa się wzór do ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, o których mowa w ust. 1:
W = (A1 + A2): [(A1/ B1) + (A2/ B2)], gdzie:
1) W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela,
2) A1, A2 - oznacza liczbę godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,
3) B1, B2 - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony dla stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.
§ 2. Godziny realizowane przez nauczyciela powyżej wymiaru ustalonego w § 1, stanowią godziny ponadwymiarowe.
§ 3. Ustalanie tygodniowego obowiązkowego wyniaru godzin, według zasad określonych w niniejszej uchwale, mają zastosowanie od 1 września 2010 r.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/158/05 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Kleszczelach (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 60, poz. 801).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

mgr inż. Paweł Szatyłowicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama