reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 8 marca 2010r.

w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Dobrzyniewo Duże


zawarte pomiędzy: Gminą Białystok z siedzibą : 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1 NIP: 5420304637 reprezentowaną przez: Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku, przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej - Skarbnika Miasta a Gminą Dobrzyniewo Duże z siedzibą : 16-002 Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25 NIP: 9661844107 reprezentowaną przez: Zenona Szypcio- Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, przy kontrasygnacie Doroty Rudnickiej - Dobrzyńskiej - Skarbnika Gminy
§ 1. Strony stwierdzają, że zgodnie z art. 90 ust. 2c w związku z ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Gmina Dobrzyniewo Duże zobowiązana jest do dokonywania refundacji dotacji udzielonej przez Gminę Białystok na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, których rodzice lub opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.
§ 2. Refundacja dotacji dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych mających siedzibę na terenie Miasta Białegostoku, dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, wg wyboru rodziców.
§ 3. Refundacji udzielonej przez Gminę Białystok dotacji, Gmina Dobrzyniewo Duże zobowiązuje się dokonywać do ostatniego dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr konta: Kredyt Bank S.A. II/O Białystok 801500 1344 1213 4004 9745 0000 w wysokości kwoty stanowiącej równowartość 75% ustalonych w budżecie Miasta Białegostoku wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Ostatniego dnia miesiąca środki finansowe powinny znaleźć się na koncie Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
§ 4. Nie dokonanie w terminie refundacji dotacji, o której mowa w § 3, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej.
§ 5. Gmina Białystok zobowiązuje się informować w okresach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca Gminę Dobrzyniewo Duże o ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz o wysokości dotacji udzielonej na te dzieci, co będzie stanowiło podstawę do przekazania należnej kwoty.
§ 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.
§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 9. Wykonanie postanowień § 8 powierza się Gminie Dobrzyniewo Duże.
§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Gmina Dobrzyniewo Duże, a jedno Gmina Białystok.
Wójt Gminy Zenon Szypcio
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama