reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1/10 do Porozumienia Nr 1/09

z dnia 30 czerwca 2009 r.

z dnia 21 kwietnia 2010r. zawarty pomiędzy Miastem Hajnówka reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Hajnówka - Anatola Ochryciuka, zwanym w dalszej części aneksu "Przejmującym" z jednej strony, a Gminą Hajnówka reprezentowanym przez Wójta Gminy Hajnówka - Olgę Rygorowicz, zwaną w dalszej treści aneksu "Przekazującym"z drugiej strony


§ 1. Działając na podstawie art.7 ust. 1 pkt 8 i art.74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142) w Porozumieniu nr 1/09 z dnia 30 czerwca 2009r. ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 154, poz.1687) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2. ust.1otrzymuje brzmienie:
" 1. Przejmujący zobowiązuje się objąć wszystkie dzieci w wieku od trzech do pięciu lat i w uzasadnionych przypadkach za zgodą Gminy Hajnówka sześciolatki uczęszczające do przedszkoli jednakowym programem dydaktyczno - wychowawczym i opiekuńczym realizowanym w przedszkolach z wyłączeniem przerw wolnych od nauki wynikających z planu pracy przedszkoli. "
2. w § 3. ust. 1:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
" 1) Od 01stycznia 2010 r. do do 31 grudnia 2010 r. w wysokości 529 złotych (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć zł) miesięcznie za jedno dziecko. "
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
" 2) Od 1 stycznia każdego roku w wysokości ustalonych przez strony porozumienia kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu , kwota zostanie określona w aneksie do niniejszego porozumienia. "
§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.
§ 3. Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Burmistrz Wójt
Anatol Ochryciuk Olga Rygorowicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama