reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/152/09 Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r., Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791, nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Dz.U. z 2008 Nr 209 poz.1317 art. 15, Dz. U. z 2008 Nr 216 poz.1370 art. 5, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79, poz. 666 ) Rada Gminy Puńsk uchwala co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
1) Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków: zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 39.464 zł; dokonać zmian w planie wydatków na kwotę 46.801 zł- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2) Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok wynosi:
- Plan dochodów ogółem: 14.318.697 zł
- Plan wydatków ogółem: 15.662.365 zł
- Deficyt budżetu w kwocie 1.343.668 zł zostanie pokryty kredytem bankowym.
§ 2. Przyjmuje się:
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - Załącznik Nr 2.
- Część opisowa- Załącznik Nr 3.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk i umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Krakowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/152/09
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/152/09
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/152/09
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.pdf

CZĘŚĆ OPISOWA
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama