reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/259/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 stycznia 2010r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2010 r


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212 i art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 79 ust. 1 c ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 235, poz. 1618) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV/250/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.815 zł:
a) Dz. 801 rozdział 80110 § 2708 o kwotę 4.815 zł;
2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.815 zł:
a) Dz. 801 rozdział 80110 § 4418 o kwotę 70 zł,
b) Dz. 801 rozdział 80110 § 4428 o kwotę 4.722 zł,
c) Dz. 801 rozdział 80110 § 4438 o kwotę 23 zł,
d) Dz. 801 rozdział 80132 § 6060 o kwotę 25.000 zł,
3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000 zł:
a) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 25.000 zł,
4) w planie zadań inwestycyjnych na 2010 rok wprowadza się zadanie pn. "Zakup akordeonu i perkusji dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim" - wartość zadania ogółem w kwocie 25.000 zł, planowane wydatki do poniesienia w roku 2010 w kwocie 25.000 zł, z tego źródła finansowania dochody własne w kwocie 25.000 zł, jednostka realizująca zadanie Urząd Miasta - Dz. 801 rozdział 80132 § 6060;
5) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 59.241.911 zł, plan wydatków wynosi 80.360.920 zł, a źródło pokrycia deficytu w kwocie 21.119.009 zł stanowi kredyt w kwocie 21.119.009 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Andrzej Stepaniuk
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama