| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/135/09 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 165, 166, 168 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008r. N r 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę - 161.313,-zł
1) dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6280 - 120.000,-zł
2) dział 852 rozdział 85213 Srodki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej § 2030 - 1.494,-zł
3) dział 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 39.819,-zł
§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na kwotę - 85.313,-zł
1) dział 852 rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 - 37.000,-zł,
2) dział 852 rozdział 85213 Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej § 2030 - 5.494,-zł,
3) dział 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - 39.819,-zł,
4) dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 - 3.000,-zł.
§ 3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę 206.333,-zł :
1) dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 - 30.000,-zł, § 6050 - 169.000,-zł,
2) dział 853 rozdział 85395 Pozostała działalność § 3119 - 7.290,-zł , § 4358 - 41,-zł , § 4359 - 2,-zł,
§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na kwotę 130.333,-zł
1) dział 758 rozdział 75818 Rezerwa ogólna § 4810 - 5.000,-zł
2) dział 801 rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół § 4010 - 15.000,-zł , § 4110 - 2.000,-zł,
3) dział 852 rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 - 35.900,-zł , § 4010 - 680,-zł , § 4110 - 110,-zł , § 4120 - 20,-zł , § 4300 - 290,-zł,
4) dział 852 rozdział 85213 Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej § 4130 - 4.000,-zł,
5) dział 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe § 3110 - 7.290,-zł,
6) dział 852 rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110 - 20.000,-zł,
7) dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 - 26.000,-zł,
8) dział 853 rozdział 85395 Pozostała działalność § 4218 - 41,-zł , § 4219 - 2,-zł,
9) dział 900 rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 - 14.000,-zł.
§ 5. Dokonuje się zmian w planach zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 6. Dokonuje się zmian w planach Rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 7. Budżet po zmianach wynosi :
1) plan dochodów wynosi - 8.255.417,- zł,
2) plan wydatków wynosi - 8.639.917,- zł,
3) deficyt wynosi - 384.500,- zł.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na rok 2009.
Przewodniczący Rady

Jan Augustyńczyk
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/135/09
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 10 września 2009 r.
Zalacznik1.doc

Zadania inwestycyjne w 2009r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/135/09
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 10 września 2009 r.
Zalacznik2.doc

Plan przychodów i wydatków Rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »