| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/205/2010 Rady Gminy Brańsk

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm.: Dz.U z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 , poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241) oraz art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. z 2001 r Dz.U. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz.1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009r. Nr 62, poz. 504) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVII/120/04 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Upowszechniania Kultury (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 20, poz.300), zm. Uchwałą Nr XXVII/191/06 Rady Gminy Brańsk z dnia 2 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 153, poz. 1425, zm. Uchwałą Nr XVIII/142/09 Rady Gminy Brańsk z dnia 26 lutego 2009 r (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 79, poz. 797) w § 12, skreśla się ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »