reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/164/10 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 22 stycznia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, póz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,poz. 1111 ) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala , co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
1. Zwiększeniu wydatków o kwotę 480.000zł zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
2. W Uchwale Budżetowej Gminy Nowe Piekuty na rok 2010 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 4 , 5 do uchwały niniejszej. ( zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3)
1) Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi - 10.855.100 zł plan wydatków ogółem wynosi - 14.140.100 zł
2) Źródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 3.285.000 zł stanowi: kredyt długoterminowy w kwocie 3.035.000 zł pożyczka w kwocie 250.000 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Radziszewski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXII/164/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Wydatki - Zwiększenie
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXII/164/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Zmiany w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej " Zadania inwestycyjne w 2010 r."
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/164/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zmiany w załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama