reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 305/10 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 29 stycznia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240/ oraz § 11 pkt. 1 Uchwały Nr 197/XXXVII/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2010 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 146.751,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr1,
2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów i działów na kowtę 7.476,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Dochody budżetu gminy ustala się w wysokości 15.069.751,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące 14.139.113,00 zł
b) dochody majątkowe 930.638,00 zł
§ 3. Wydatki budżetu gminy ustala się w wysokości 16.549.751,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 14.336.359,00 zł
b) wydatki majątkowe 2.213.392,00 zł
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
UZASADNIENIE
Na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych i własnych oraz weryfikacji planów finansowych jednostek postanawia się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, i tak:
1) w palnie finansowym Urzędu gminy:
- w rozdziale 01095 zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym jednostki z tytułu zwiększenia dotacji na realizację zadań wynikajacych z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim okresie płatniczym roku 2009 o kwotę 1.751,00 zł,
- w rozdziale 85295 zwiększa się dochody w planie dochodów z tytułu środków w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich stanowiących refundację poniesionych wydatków objętych projektem w roku 2009 o kwotę 12.000,00 zł,
- w rozdziale 85295 zwiększa się wydatki w planie wydatków na realizację prac społecznie użytecznych o kwotę 12.000,00 zł,
- w rozdziale 85295 zwiększa się dochody w planie dochodów o kwotę 133.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- w rozdziale 85154 dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 7.000,00 zł,
- w rozdziale 92109 dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 476,00 zł;
2) w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85295 zwiększa się wydatki na dofinansowanie kosztów realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 133.000,00 zł.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 305/10
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Dochody - zwiększenia
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota zwiększenia w zł
010 01095 2010 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 1.751,00
852 85295 2030 dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin 133.000,00
852 85295 2023 dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12.000,00
Razem 146.751,00
Wydatki - zwiększenia
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota zwiększenia w zł
010 01095 4430 różne opłaty i składki 1.751,00
852 85295 3110 świadczenia społeczne 133.000,00
852 85295 3030 rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 12.000,00
Razem 146.751,00
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 305/10
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Wydatki - zwiększenia / zmniejszenia
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota zwiększenia w zł Kwota zmniejszenia w zł
851 85154 4300 zakup usług pozostałych 7.000,00
851 85154 4430 różne opłaty i składki 7.000,00
921 92109 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 476,00
921 92109 4010 wynagrodzenia osobowe 476,00
Razem 7.476,00 7.476,00
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama