reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/210/10 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 18 lutego 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 233, art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.236.356 zł.
Dz. 010 - Rolnictwo Roz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi § 2008 Dotacja rozwojowa oraz środki na finasowanie Wspólnej Polityki Rolnej 1.236.356 zł. Zadania własne
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.354.925 zł.
Dz. 010 - Rolnictwo Roz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi § § 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.236.356 zł § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 103.569 zł. Zadania własne
Dz. 720 - Informatyka Roz. 72095 - Pozostała działalność § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000 zł. Zadania własne
§ 3. Dokonać aktualizcji załącznika Nr 1 a Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r. do uchwały Nr XXVI/204/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonać aktualizcji załącznika Nr 1 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-1011 do uchwały Nr XXVI/204/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonać aktualizcji załącznika Nr 2 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Finduszy Spójności w 20010 r. do uchwały Nr XXVI/204/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dokonać aktualizcji załącznika Nr 3 Przychody i rozchody budżetu na 2010 r. do uchwały Nr XXVI/204/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata mnastępne, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. § 7 uchwały Nr XXVI/204/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie:
"Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 800.000 zł;
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.400.000 zł."
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie;
1) Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.236.356 zł. wynika z podpisania umowy z Województwem Podlaskim na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice - Kąty i dostosowanie budżetu gminy do podpisanej umowy.
2) Zmiany powyższe zostały dokonane w związku z przystąpieniem gminy do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007 - 2013 pt. "Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej" z wolnych środków z lat ubiegłych.
§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody 7.455.922 zł
2) Wydatki 8.392.491 zł
3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 936.569 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów w kwocie - 800.000 zł,
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 136.569 zł.
§ 11. Wykonanie powyższej uchwały zleca się Wójtowi Gminy
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodnicząca Rady

Walentyna Gołaszewska
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/210/10
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 18 lutego 2010 r.
Zalacznik1.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/210/10
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 18 lutego 2010 r.
Zalacznik2.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/210/10
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 18 lutego 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2010 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/210/10
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 18 lutego 2010 r.
Zalacznik4.doc

Przychody i rozchody budżetu.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama