reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/160/10 Rady Gminy Szumowo

z dnia 25 lutego 2010r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240/ uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 460 zł, zgodnie z łącznikiem Nr 2.
3. Zwiększ się plan wydatków o kwotę 127 460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Po dokonanych zmianach:
1) plan dochodów wynosi 12 961 000 zł, w tym:
a) dochody bieżące - 12 753 080 zł,
b) dochody majątkowe - 207 920 zł,
c) w tym w działach, w których dokonano zmian:
- 852 - 1 340 000 zł.
2) plan wydatków wynosi 12 561 000 zł, w tym:
a) wydatki bieżące- 10 960 275 zł,
b) wydatki majątkowe - 1 600 725 zł,
c) w tym w działach, w których dokonano zmian:
- 750 - 2 079 807 zł,
- 754 - 303 000 zł,
- 756 - 60 040 zł,
- 801 - 5 317 517 zł,
- 852 - 1 504 780 zł,
- 854 - 152 690 zł,
- 926 - 20 000 zł.
§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 100 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 100 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 500 000 zł (uszczegółowienie w załączniku Nr 4).
§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Eugeniusz Nowacki
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/160/10
Rady Gminy Szumowo
z dnia 25 lutego 2010 r.
Zalacznik1.docx

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000 zł.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/160/10
Rady Gminy Szumowo
z dnia 25 lutego 2010 r.
Zalacznik2.docx

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 460 zł.
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/160/10
Rady Gminy Szumowo
z dnia 25 lutego 2010 r.
Zalacznik3.docx

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 127 460 zł.
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/160/10
Rady Gminy Szumowo
z dnia 25 lutego 2010 r.
Zalacznik4.docx

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku.
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/160/10
Rady Gminy Szumowo
z dnia 25 lutego 2010 r.
Zalacznik5.docx

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010 roku.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Lech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama