reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/151/10 Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 26 lutego 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Likwiduje się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) Przychody - 9 000 zł, 2) Wydatki - 17 500 zł. ustalony zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały nr XXI/140/09 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2010 r.
§ 2. . Zwiększyć plan dochodów o kwotę - 117 500 zł. Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 § 2700 o - 100 000 zł - zadania własne Z tytułu otrzymania środków na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chilmony. Dz. 756 dochody od os. prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem rozdz. 75618 § 0690 o - 17 500 zł. - zadania własne Z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i gospodarki wodnej oraz innych wpływów.
§ 3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 117 500 zł. Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 § 6050 o - 100 000 zł - zadania własne Na wydatki związane z wykonaniem drogi dojazdowej do pół w miejscowości Chilmony. Dz. 900 Gospodarka i ochrona środowiska rozdz. 90003 § 4210 o - 16 000 zł, - zadania własne § 4300 o - 1 500 zł. - zadania własne Na wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.
§ 4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 11400 zł Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 § 4210 o - 11 400 zł- zadania własne
§ 5. Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 11 400 zł Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 - 60580 o - 11 400 zł - zadania własne
§ 6. Plan budżetu po zmianach: Dochody - 5 693 442 zł w tym: - bieżące- 5 563 442 zł - majątkowe - 130 000 zł Wydatki - 6 618 442 zł w tym: - bieżące - 5 593 442 zł - majątkowe - 1 025 000 zł
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Dariusz Mozolewski
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama