| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/154/10 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 10 marca 2010r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2010 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 165 i art 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504,Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1271) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 670 450 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 696 156 zł zgodnie z Tabelą Nr 1
§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych.
1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 750 112 zł zgodnie z Tabelą Nr 2.
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 875 818 zł zgodnie z Tabelą Nr 2.
§ 3. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zadania inwestycyjne w 2010 roku i 1a Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 564 061 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Łączna kwota przychodzów budżetu w wysokości 5 706 006 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 686 006 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. § 9 Uchwały Nr XXXV/144/09 Rady Gminy Trzcianne z dnia 31 grudnia 2009r w w sprawie budżetu Gminy Trzcianne na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienieł: Wyodrębnia się w budżecie kwotę 176 734 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:
1) Sołectwa Boguszewo kwotę 6 126 zł.
2) Sołectwa Boguszki kwotę 5 165 zł.
3) Sołectwa Brzeziny kwotę 8 738 zł
4) Sołectwa Chojnowo kwotę 8 315 zł.
5) Sołectwa Giełczyn kwotę 7 048 zł.
6) Sołectwa Kołodzieje kwotę 4 801 zł.
7) Sołectwa Krynica kwotę 9 180 zł.
8) Sołectwa Laskowiec kwotę 7 432 zł.
9) Sołectwa Milewo kwotę 5 800 zł.
10) Sołectwa Mroczki kwotę 6 645 zł.
11) Sołectwa Niewiarowo kwotę 8 968 zł.
12) Sołectwa Nowa Wieś kwotę 14 633 zł.
13) Sołectwa Pisanki kwotę 6 376 zł.
14) Sołectwa Stare Bajki kwotę 7 854 zł.
15) Sołectwa Szorce kwotę 12 156 zł.
16) Sołectwa Trzcianne kwotę 15 690 zł.
17) Sołectwa Wilamówka kwotę 5 934 zł.
18) Sołectwa Wyszowate kwotę 8 546 zł.
19) Sołectwa Zajki kwotę 7 048 zł.
20) Sołectwa Zubole kwotę 11 330 zł.
21) Sołectwa Zucielec kwotę 8 949 zł.
§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.
§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem - 18 430 137 zł
a) dochody bieżące - 12 558 070 zł
b) dochody majątkowe 5 872 067 zł
2. Wydatki ogółem - 23 450 137 zł
a) wydatki bieżące - 12 165 795 zł
b) wydatki majątkowe - 11 284 342 zł.
3. Deficyt w kwocie 5 020 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 5 020 000 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Roman Klepadło
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/154/10
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 10 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

1. Zadania inwestycyjne w 2010 r. 1a. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/154/10
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 10 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/154/10
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 10 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/154/10
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 10 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Dotacje
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/154/10
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 10 marca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2010 rok

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »