| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/154/10 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 10 marca 2010r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2010 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 165 i art 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504,Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1271) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 670 450 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 696 156 zł zgodnie z Tabelą Nr 1
§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych.
1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 750 112 zł zgodnie z Tabelą Nr 2.
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 875 818 zł zgodnie z Tabelą Nr 2.
§ 3. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zadania inwestycyjne w 2010 roku i 1a Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 564 061 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Łączna kwota przychodzów budżetu w wysokości 5 706 006 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 686 006 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. § 9 Uchwały Nr XXXV/144/09 Rady Gminy Trzcianne z dnia 31 grudnia 2009r w w sprawie budżetu Gminy Trzcianne na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienieł: Wyodrębnia się w budżecie kwotę 176 734 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:
1) Sołectwa Boguszewo kwotę 6 126 zł.
2) Sołectwa Boguszki kwotę 5 165 zł.
3) Sołectwa Brzeziny kwotę 8 738 zł
4) Sołectwa Chojnowo kwotę 8 315 zł.
5) Sołectwa Giełczyn kwotę 7 048 zł.
6) Sołectwa Kołodzieje kwotę 4 801 zł.
7) Sołectwa Krynica kwotę 9 180 zł.
8) Sołectwa Laskowiec kwotę 7 432 zł.
9) Sołectwa Milewo kwotę 5 800 zł.
10) Sołectwa Mroczki kwotę 6 645 zł.
11) Sołectwa Niewiarowo kwotę 8 968 zł.
12) Sołectwa Nowa Wieś kwotę 14 633 zł.
13) Sołectwa Pisanki kwotę 6 376 zł.
14) Sołectwa Stare Bajki kwotę 7 854 zł.
15) Sołectwa Szorce kwotę 12 156 zł.
16) Sołectwa Trzcianne kwotę 15 690 zł.
17) Sołectwa Wilamówka kwotę 5 934 zł.
18) Sołectwa Wyszowate kwotę 8 546 zł.
19) Sołectwa Zajki kwotę 7 048 zł.
20) Sołectwa Zubole kwotę 11 330 zł.
21) Sołectwa Zucielec kwotę 8 949 zł.
§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.
§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem - 18 430 137 zł
a) dochody bieżące - 12 558 070 zł
b) dochody majątkowe 5 872 067 zł
2. Wydatki ogółem - 23 450 137 zł
a) wydatki bieżące - 12 165 795 zł
b) wydatki majątkowe - 11 284 342 zł.
3. Deficyt w kwocie 5 020 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 5 020 000 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Roman Klepadło
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/154/10
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 10 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

1. Zadania inwestycyjne w 2010 r. 1a. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/154/10
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 10 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/154/10
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 10 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/154/10
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 10 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Dotacje
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/154/10
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 10 marca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2010 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »