reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 215/XLI/10 Rady Gminy Grajewo

z dnia 30 kwietnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 9 ust. 1, art. 11 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 182/XXXV/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 227, poz. 2688) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 2 do uchwały:
a) § 4 otrzymuje brzmienie:
" § 4. W skład Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie wchodzą:
1) Świetlica Wiejska w Białogrądach;
2) Świetlica Wiejska w m. Boczki - Świdrowo;
3) Świetlica Wiejska w Ciemnoszyjach;
4) Świetlica Wiejska w Grozimach;
5) Świetlica Wiejska w Kapicach;
6) Świetlica Wiejska w Kurejewce;
7) Świetlica Wiejska w Rudzie;
8) Świetlica Wiejska w Sojczynie Borowym;
9) Świetlica Wiejska w Szymanach;
10) Świetlica Wiejska w Kurejwie. "
b) skreśla się § 20.
2) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Szklarzewski
Załącznik do uchwały Nr 215/XLI/10
Rady Gminy Grajewo
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 182/XXXV/09
Rady Gminy Grajewo
z dnia 28 października 2009 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w używanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie
Przekazaniu do używania na podstawie umowy użyczenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie podlegają następujące nieruchomości:
1) w obrębie geodezyjnym Wojewodzin działka nr 85 wraz z częścią budynku świetlicy wiejskiej i częścią budynku gospodarczego;
2) w obrębie geodezyjnym Białogrądy działka nr 221 wraz z częścią budynku świetlicy wiejskiej;
3) w obrębie geodezyjnym Boczki-Świdrowo działka nr 52 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej;
4) w obrębie geodezyjnym Ciemnoszyje działka nr 350/2 wraz z częścią budynku świetlicy wiejskiej i częścią budynku gospodarczego;
5) w obrębie geodezyjnym Grozimy działka nr 110/1 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej;
6) w obrębie geodezyjnym Kapice działka nr 360/2 wraz z częścią budynku świetlicy wiejskiej;
7) w obrębie geodezyjnym Kurejewka działka nr 61 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej;
8) w obrębie geodezyjnym Ruda część budynku położonego na działce nr 295/3;
9) w obrębie geodezyjnym Sojczyn Borowy działka nr 307 wraz z częścią budynku świetlicy wiejskiej;
10) w obrębie geodezyjnym Szymany działka nr 316/3 wraz z częścią budynku świetlicy wiejskiej;
11) w obrębie geodezyjnym Kurejwa działka nr 194 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej.
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Szklarzewski
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama