| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 215/XLI/10 Rady Gminy Grajewo

z dnia 30 kwietnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 9 ust. 1, art. 11 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 182/XXXV/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 227, poz. 2688) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 2 do uchwały:
a) § 4 otrzymuje brzmienie:
" § 4. W skład Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie wchodzą:
1) Świetlica Wiejska w Białogrądach;
2) Świetlica Wiejska w m. Boczki - Świdrowo;
3) Świetlica Wiejska w Ciemnoszyjach;
4) Świetlica Wiejska w Grozimach;
5) Świetlica Wiejska w Kapicach;
6) Świetlica Wiejska w Kurejewce;
7) Świetlica Wiejska w Rudzie;
8) Świetlica Wiejska w Sojczynie Borowym;
9) Świetlica Wiejska w Szymanach;
10) Świetlica Wiejska w Kurejwie. "
b) skreśla się § 20.
2) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Szklarzewski
Załącznik do uchwały Nr 215/XLI/10
Rady Gminy Grajewo
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 182/XXXV/09
Rady Gminy Grajewo
z dnia 28 października 2009 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w używanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie
Przekazaniu do używania na podstawie umowy użyczenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie podlegają następujące nieruchomości:
1) w obrębie geodezyjnym Wojewodzin działka nr 85 wraz z częścią budynku świetlicy wiejskiej i częścią budynku gospodarczego;
2) w obrębie geodezyjnym Białogrądy działka nr 221 wraz z częścią budynku świetlicy wiejskiej;
3) w obrębie geodezyjnym Boczki-Świdrowo działka nr 52 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej;
4) w obrębie geodezyjnym Ciemnoszyje działka nr 350/2 wraz z częścią budynku świetlicy wiejskiej i częścią budynku gospodarczego;
5) w obrębie geodezyjnym Grozimy działka nr 110/1 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej;
6) w obrębie geodezyjnym Kapice działka nr 360/2 wraz z częścią budynku świetlicy wiejskiej;
7) w obrębie geodezyjnym Kurejewka działka nr 61 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej;
8) w obrębie geodezyjnym Ruda część budynku położonego na działce nr 295/3;
9) w obrębie geodezyjnym Sojczyn Borowy działka nr 307 wraz z częścią budynku świetlicy wiejskiej;
10) w obrębie geodezyjnym Szymany działka nr 316/3 wraz z częścią budynku świetlicy wiejskiej;
11) w obrębie geodezyjnym Kurejwa działka nr 194 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej.
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Szklarzewski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »