reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/182/10 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 5 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1203, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych
1) Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 2 399 693 zł,
2) Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 2 035 598 zł, zgodnie z tabelą nr 1do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
1) Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 366 694 zł,
2) Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 2 599 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi
1) Plan dochodów ogółem 9 861 218 zł z tego: - bieżące w wysokości 7 735 983 zł - majątkowe w wysokości 2 125 235 zł
2) Plan wydatków ogółem 10 661 218 zł z tego: - bieżące w wysokości 7 007 997 zł - majątkowe w wysokości 3 653 221 zł
3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 800 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 800 000 zł.
§ 4. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/171/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie budżetu gminy na 2010 r, zmieniony Uchwałą Nr XXX/176/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 stycznia 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIX/171/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie budżetu gminy na 2010 r , zmieniony Uchwałą Nr XXX/176/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 stycznia 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/171/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie budżetu gminy na 2010 r, zmieniony Uchwałą Nr XXX/176/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 stycznia 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. Zmienia się § 8 pkt 1 do Uchwały Nr XXIX/171/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie budżetu gminy na 2010 r 1Ustala się dochody w kwocie 31 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36 855 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 8. Zmienia się § 11 do Uchwały Nr XXIX/171/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie budżetu gminy na 2010 r: i Uchwały Nr XXX/176/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 stycznia 2010 r w sprawie zmian w budżecie gmin y na 2010r ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego przychody - 2 539 751 zł, koszty - 2 536 558 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 9. Traci moc § 12 do Uchwały Nr XXIX/171/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie budżetu gminy na 2010 r: ustalający plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 10 400 zł,
2) wydatki - 30 200 zł.
§ 10. Ustala się dochody w kwocie 21.117 zł. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 21.117 zł. na realizację zadań związanych z ochrona środowiska i gospodarki wodnej.
§ 11. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/182/10
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 5 marca 2010 r.
Zalacznik1.xls

ZMIANY W DOCHODACH NA 2010 R.-TABELA NR 1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/182/10
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 5 marca 2010 r.
Zalacznik2.xls

ZMIANY W WYDATKACH NA 2010 R.-TABELA NR 2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/182/10
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 5 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

UCHWAŁA NR XXXI 182 10
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama