reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 8/10 Wójta Gminy Sidra

z dnia 8 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra na 2010 rok


Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 ,poz. 1240 ) zarządza się co nastepuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów własych gminy w następujący sposób :
1) Zwiększyć plan dochodów w Dziale 758 Różne rozliczenia Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 2 671 zł ;
2) Zmniejszyć plan dochodów w Dziale 758 Różne rozliczenia Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 78 160 zł ;
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków własnych gminy w następujący sposób :
1) Zminiejszyć plan wydatków budżetowych w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straze pożarne § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 000 zł ;
2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 3 000 zł w tym :
- § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 2 600 zł ;
- § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 400 zł ;
§ 3. Budżet po dokonannych zmianach wynosi :
1) Plan dochodów ogółem :9 930 598 zł ;
2) Plan wydatków ogółem 10 774 735 zł ;
3) Deficyt budżetowy w kwocie 844 137 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .
§ 4. Objaśnienia zmian w budzecie zawarto w załączniku do zarządzenia .
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .
Wójt

Jan Hrynkiewicz
Załącznik do Zarządzenia Nr 8/10
Wójta Gminy Sidra
z dnia 8 marca 2010 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy Sidra na 2010 rok
- Do § 1 Zmiany w planie dochodów wynikają z informacji Ministerstwa Finansów o zmianie kwot subwencji dla gminy na 2010 rok wg której subwencja oświatowa jest niższa o kowotę 78 160 zł , zaś subwenja równoważąca wyższa o kwotę 2 671 zł ; Zmiany te spowodowały zwiększenie deficytu budżetowogo o kwotę 75 489 zł ; , który wynosi 844 137 zł ; źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 250 062 zł ; Do § 2 Zmiany w planie wydatków na OSP wynikają z konieczności opłacenia badań lekarskich medycyny pracy dla strażaków ochotnikow w kwocie 2 600 zł ;co wynika z Rozporzadzenie Min. Zdrowia z 30 listopada 2009 r w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka OSP biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych . Zwiększono plan wydatów § 4410 podróże służbowe o kwotę 400 zł ;
Wójt

Jan Hrynkiewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama