Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1 Wojewody Podlaskiego

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie rejestru domów pomocy społecznej województwa podlaskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 pkt 4 i art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229 ) ogłasza się rejestr domów pomocy społecznej województwa podlaskiego według stanu na dzień 27 maja 2010 r.

Lp

Nr pozycji w rejestrze

Nazwa Domu, adres

Podmiot prowadzący

Typ Domu

Liczba miejsc

Data wydania zezwolenia, rodzaj zezwolenia

Data wpisu do rejestru

Data wykreślenia z rejestru

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

3

Dom Pomocy Społecznej w Łomży 18-400 Łomża ul. Polowa 39

Miasto Łomża

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - dziewczęta

109

01.12.2006 r.na czas nieokreślony

02.01.2007r.

PS.V.EF.9013/7/06

2.

4

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie 16-301 Augustów ul. Studzieniczna 2

Na zlecenie powiatu augustowskiego Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Warszawskiej ul. Hoża 53 00-681 Warszawa

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - dziewczęta

50

06.12.2006 r.na czas nieokreślony

08.01.2007r.

PS.V.EF.9013/10/06

3.

5

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie 16-300 Augustów ul. 3-go Maja 57

Na zlecenie powiatu augustowskiego Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Warszawskiej ul. Hoża 53 00-681 Warszawa

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - dziewczęta

80

24.11.2006 r.na czas nieokreślony

08.01.2007r.

PS.V.EF.9013/9/06

4.

6

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy 16-070 Choroszcz Aleja Niepodległości 4

Powiat białostocki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

302

20.04.2001r.warunkowe do 31.12.2010r

10.05.2001r.

WS.I.9013/7/01

5.

8

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Sejnach 16-500 Sejny ul. Mickiewicza 10a

Na zlecenie powiatu sejneńskiego Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Warszawskiej ul. Hoża 53 00-681 Warszawa

dla osób w podeszłym wieku - kobiety

25

03.12.2007r.na czas nieokreślony

28.12.2007r

PS.MN.V.9013/7/07

6.

9

Dom Pomocy Społecznej KALINA w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Pułaskiego 66a

Miasto Suwałki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

195

14.12.2006 r.na czas nieokreślony

02.01.2007r.

PS.V.EF.9013/12/06

7.

13

Dom Pomocy Społecznej DOM KOMBATANTA w Mocieszach 19-124 Jaświły Mociesze 4a

Powiat moniecki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

47

28.11.2006 r.na czas nieokreślony

02.01.2007r.

PS.V.EF.9013/8/06

8.

14

Dom Pomocy Społecznej w Mońkach 19-101 Mońki ul. PCK 15

Powiat moniecki

dla osób w podeszłym wieku

30

31.10.2007r.na czas nieokreślony

20.11.2007r.

PS.V.MN.9013/6/07

9.

15

Dom Pomocy Społecznej pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie 16-080 Tykocin ul. Klasztorna 1

Na zlecenie powiatu łomżyńskiego CARITAS Diecezji Łomżyńskiej

dla osób przewlekle psychicznie chorych - kobiety

48

04.12.2006 r.na czas nieokreślony

02.01.2007r.

PS.V.EF.9013/11/06

10.

17

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach 18-230 Ciechanowiec Kozarze 63

Powiat wysokomazowiecki

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

114

27.03.2008r.na czas nieokreślony

18.04.2008r.

PS.V.MN.90130-3/08

11.

18

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze ul. Szpitalna 10

Powiat siemiatycki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

62

22.02.2008r.na czas nieokreślony

11.03.2008r.

PS.V.MN.9013/2/08

12.

19

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku 15-328 Białystok ul. Świerkowa 9

Miasto Białystok

dla osób przewlekle somatycznie chorych

160

28.11.2001r. warunkowe do 31.12.2010r.

18.12.2001r.

WS.I.9013/21/01

13.

20

Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży 18-400 Łomża ul. Sikorskiego 222

Na zlecenie powiatu łomżyńskiego Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży

dla osób w podeszłym wieku

28

21.12.2006r. na czas nieokreślony

08.01.2007r.

PS.V.EF.9013/13/06

14.

21

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku 15-530 Białystok ul. Baranowicka 203

Miasto Białystok

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 26 miejsc; dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie- 244 miejsca, dla osób przewlekle psychicznie chorych - Filia w Bobrowej 30 miejsc

300

20.12.2001r. warunkowe do 31.12.2010r

14.01.2002r.

WS.I.9013/22/01

15.

24

Dom Pomocy Społecznej "Spokojna Przystań" w Garbarach 16-050 Michałowo

Stowarzyszenie "Aktywnie przeciw depresji" ul. Zwycięstwa 10A p.210 15-703 Białystok, na zlecenie Samorządu Województwa Podlaskiego

dla osób przewlekle psychicznie chorych

200

28.07.2006 r.na czas nieokreślony

14.08.2006r.

PS.V.EF. 9013/4/06

16.

25

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 17-120 Brańsk ul. Jana Pawła II 12

Powiat bielski

dla osób przewlekle somatycznie chorych - 40 miejsc, dla osób w podeszłym wieku - 74 miejsca

114

28.11.2006 r. na czas nieokreślony

02.01.2007r.

PS.V.MN.9013/6/06

17.

26

Dom Pomocy Społecznej ROKITNIK w Białowieży 17-230 Białowieża ul. Centura 2

Powiat hajnowski

dla osób przewlekle somatycznie chorych - 21 miejsc, dla osób w podeszłym wieku - 50 miejsc

71

11.01.2007 r.na czas nieokreślony

07.02.2007r.

PS.V.MN.9013/14/06

18.

27

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie 18-100 Łapy Uhowo ul. Surażska 67

Powiat białostocki

dla osób w podeszłym wieku - 64 miejsca,dla osób przewlekle somatycznie chorych - 61 miejsc

125

19.01.2007 r.na czas nieokreślony

08.02.2007r.

PS.V.MN.9013/15/07

19.

28

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie 19-200 Grajewo ul. dr T. Nowickiego 1

Powiat grajewski

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - chłopcy

39

17.12.2008r.na czas nieokreślony

02.01.2009r.

PS.V.MN.90130-6/08

20.

29

Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce ul. Leśna 11 16-050 Michałowo

Powiat białostocki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

85

03.06.2009r. na czas nieokreślony

04.06.2009r.

PS.V.MN.90130-1/09

21.

30

Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach 1 16-061 Juchnowiec Kościelny

Powiat białostocki

dla osób w podeszłym wieku - 53 miejsca,dla osób przewlekle somatycznie chorych - 42 miejsca

95

24.08.2009r.na czas nieokreślony

08.09.2009r.

PS.V.MN.90130-3/09

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe