Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 303/10 Wójta Gminy Narew

z dnia 15 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finanasach Publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009) Wójt Gminy w Narwi postanawia co następuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 10 172 103 zł.
- wykonanie 10 762 780,69zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 10 780 054 zł.
- wykonanie 10 217 740,91 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z wykazem jednostek które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3.
§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać:
1) Radzie Gminy
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
3) Do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Wójt

mgr Jakub Sadowski
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 303/10
Wójta Gminy Narew
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Informacja o realizacji budżetu za 2009r. wraz z załącznikami
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 303/10
Wójta Gminy Narew
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2009 rok rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Gminy w Narwi
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 303/10
Wójta Gminy Narew
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2009r. rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe