Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 176/10 Zarządu Powiatu Zambrowskiego

z dnia 1 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ) , w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241) Zarząd Powiatu Zambrowskiego postanawia:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2009 r. według którego:
1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 43.215.514 zł,
- wykonanie dochodów - 42.742.327 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 
2. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 44.446.414 zł,
- wykonanie wydatków - 40.776.728 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 
§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać :
1. Radzie Powiatu Zambrowskiego
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Członkowie Zarządu:
Michał Bernatowicz,
Stanisław Krajewski,
Robert Maciej Rosiak,
Zenon Adam Szeligowski.
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU:
Stanisław Rykaczewski.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe