Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr CXXVI/261/10 Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 4 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 2141) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Zarząd Powiatu postanawia,
§ 1. Przyjąć:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok, według którego:
- plan dochodów po zmianach wynosi - 26.593.021 zł
- wykonanie - 25.241.526 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 1)
- plan wydatków po zmianach wynosi - 29.511.873 zł
- wykonanie - 26.963.789 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 2)
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu aministracji rządowej zleconych powiatowi
(zgodnie z Załącznikiem Nr 3)
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów i wydatków powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(zgodnie z Załącznikiem Nr 4)
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
(zgodnie z Załącznikiem Nr 5)
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych
(zgodnie z Załącznikiem Nr 6)
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego
(zgodnie z Załącznikiem Nr 7)
7. Część opisową z wykonania budżetu
(zgodnie z Załącznikiem Nr 8)
§ 2. Sprawozdania określone w § 1 przekazać Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta

Szczepan Ołdakowski
Wicestarosta

Witold Kowalewski
Członek Zarządu

Andrzej Chlebus
Załącznik nr 1
do uchwały Nr CXXVI/261/10
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 4 marca 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2
do uchwały Nr CXXVI/261/10
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 4 marca 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3
do uchwały Nr CXXVI/261/10
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 4 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 4
do uchwały Nr CXXVI/261/10
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 4 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 5
do uchwały Nr CXXVI/261/10
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 4 marca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6
do uchwały Nr CXXVI/261/10
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 4 marca 2010 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik nr 7
do uchwały Nr CXXVI/261/10
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 4 marca 2010 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik nr 8
do uchwały Nr CXXVI/261/10
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 4 marca 2010 r.
Zalacznik8.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe