Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 8 czerwca 2010r.

dotyczący zmian w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 1b pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z póz. zm.) podaje się do wiadomości, co następuje:
1) W dniu 8 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę Nr 235/3601/10 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
2) Zmieniony Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 opublikowany jest na stronie internetowej http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe