reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 196/XXXII/10 Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 23 kwietnia 2010r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 29, poz. 142), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 166 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984,z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) w zwiazku z art. art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 455.165 zł i zmniejsza się o kwotę 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 705.165 zł i zmniejsza się o kwotę 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2010 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 67.432.823 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 12.761.692 zł,

- dochody bieżące w wysokości 54.671.131 zł.

2. Wydatki ogółem 72.382.256 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 19.556.376 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 52.825.880 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2010 rok w wysokości 18.734.126 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2010 roku w wysokości 8.861.225 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.949.433 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000 zł.

2. Wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.276.026 zł.

3. Spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 673.407 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 196/XXXII/10
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Uchw 196 RP 23.04.10 zmiany BUDŻETU 2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 196/XXXII/10
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

uchw 196 RP 23.04.10 zał 6 objasn. zm. budżetu

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama