reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/261/10 Rady Gminy Łomża

z dnia 16 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 568 373 zł w tym:

1)Dział 010 rozdział 01095 § 0960 - 76 775 zł

(darowizna przekazana przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych)

2)Dział 756 rozdział 75618 § 0690 - 52 732 zł

(likwidacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pozostałość środków)

3)Dział 758 rozdział 75801 § 2920 - 18 772 zł

(subwencja oświatowa)

4)Dział 853 rozdział 85395 § 2008 - 166 792,10 zł

5)Dział 853 rozdział 85395 § 2009 - 1833,90 zł

(dotacje na prowadzenie programu pt."Kobieta Sukcesu" - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

6)Dział 921 rozdział 92195 § 6298 - 162 036 zł

(dotacja na rozbudowę Świetlicy w miejscowości Jednaczewo w ramach programu Odnowa i Rozwój Wsi)

7)Dział 921 rozdział 92195 § 2008 - 89 432 zł

(dotacja na remonty budynków użyteczności publicznej w zakresie programu Odnowa i Rozwój Wsi)

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych kwotę 568 373 zł w tym:

1)Dział 600 rozdział 60016 § 4300 - 46 035 zł

(bieżące remonty dróg)

2)Dział 754 rozdział 75412 § 4300 - 3 000 zł

(wymiana okien w budynku OSP Kupiski)

3)Dział 801 rozdział 80101 § 4300 - 107 500 zł

(ocieplenie budynku Sz. P. w Lutostani 47 500 zł i remont budynku Sz. P. w miejscowości Jarnuty 60 000 zł)

4)Dział 801 rozdział 80104 § 4300 - 10 980 zł

(wykonanie studium wykonalności projektu na zakup wyposażenia do punktów przedszkolnych)

5)Dział 801 rozdział 80110 § 4300 - 10 000 zł

(wymiana rolet pomiędzy klasami)

6)Dział 801 rozdział 80114 § 4210 - 4 000 zł

(zakup drukarek dla Zarządu Ekonomicznego)

7)Dział 852 rozdział 85214 § 3110 - 5 000 zł (własne środki)

(finansowanie zasiłków celowych)

8)Dział 853 rozdział 85395 § 4018 - 67 130 zł

9)Dział 853 rozdział 85395 § 4118 - 10 694 zł

10)Dział 853 rozdział 85395 § 4178- 24 500 zł

11)Dział 853 rozdział 85395 § 4128 - 1 645 zł

12)Dział 853 rozdział 85395 § 4218 - 14 777 zł

13)Dział 853 rozdział 85395 § 4288 - 120 zł

14)Dział 853 rozdział 85395 § 4308 - 2 960 zł

15)Dział 853 rozdział 85395 § 4438 - 150 zł

16)Dział 853 rozdział 85395 § 4448 - 850 zł

17)Dział 853 rozdział 85395 § 4758 - 46 000,10 zł

18)Dział 853 rozdział 85395 § 4219 - 1 833,90 zł

19)Dział 853 rozdział 85395 § 3119 - 27 600 zł (własne środki)

(finansowanie programu Kobieta Sukcesu)

20)Dział 854 rozdział 85401 § 4210 - 2 000 zł

(zakup mebli pomocy szkolnych do świetlicy Sz. P. Konarzyce)

21)Dział 854 rozdział 85415 § 3240 - 31 120 zł

(finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczni o charakterze socjalnym)

22)Dział 900 rozdział 90015 § § 6050 - 5 000 zł

(sporządzenie wtórników geodezyjnych oraz wykonanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia w miejscowości Wygoda ul. Kolejowa i Leśna)

23)Dział 921 rozdział 92195 § 4308 - 89 432 zł

(remont budynków użyteczności publicznej Boguszyce, Nowe Kupiski i Puchały)

24)Dział 921 rozdział 92195 § 4309 - 56 046 zł

(objaśnienia jak wyżej)

§ 3. Załącznik Nr 2 wykaz zadań inwestycyjnych do Uchwały Nr XXXII/236/09 Rady Gminy Łomża z dnia 14 grudnia 2009 r w sprawie budżetu miny na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XXXII/236/09 Rady Gminy Łomża z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok dokonuje się zmiany polegającej na uchyleniu § 11 dotyczącego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 21 518 872 zł

Wydatki ogółem - 26 984 365 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Robert Łada

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/261/10
Rady Gminy Łomża
z dnia 16 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama