Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/208/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Nowogród

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe