reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 156/XXXVII/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 1 czerwca 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w granicach gruntów wsi Świdry Awissa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 211, art. 212 i art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/250/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2010 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2010 r. Nr 49, poz. 861, Nr 61, poz. 1011) wprowadza się następujące zmiany:

1)zwiększa się plan dochodów o kwotę 67.976 zł:

a) Dz. 750 rozdział 75023 § 0960 o kwotę 700 zł,

b) Dz. 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 14.000 zł,

c) Dz. 921 rozdział 92195 § 0960 o kwotę 3.276 zł,

d) Dz. 926 rozdział 92695 § 2440 o kwotę 50.000 zł,

2)zmniejsza się plan dochodów o kwotę 413 zł:

a) Dz. 801 rozdział 80104 § 2370 o kwotę 413 zł,

3)zwiększa się plan wydatków o kwotę 136.421 zł:

a) Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 1.460 zł,

b) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę 3.000 zł,

c) Dz. 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę 14.000 zł,

d) Dz. 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 1.845 zł,

e) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 4.116 zł,

f) Dz. 921 rozdział 92195 § 6050 o kwotę 55.000 zł,

g) Dz. 926 rozdział 92604 § 4300 o kwotę 7.000 zł,

h) Dz. 926 rozdział 92695 § 4110 o kwotę 258 zł,

i) Dz. 926 rozdział 92695 § 4120 o kwotę 42 zł,

j) Dz. 926 rozdział 92695 § 4170 o kwotę 9.759 zł,

k) Dz. 926 rozdział 92695 § 4300 o kwotę 39.941 zł,

4)zmniejsza się plan wydatków o kwotę 115.845 zł:

a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 100.000 zł,

b) Dz. 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę 14.000 zł,

c) Dz. 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 1.845 zł,

5)w planie zadań inwestycyjnych na 2010 rok:

a) w zadaniu pn. "Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej - dokumentacja projektowa" ustala się: wartość zadania w kwocie 100.000 zł, planowane wydatki w roku 2010 w kwocie 100.000 zł, z tego źródło finansowania stanowi kredyt bankowy w kwocie 100.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016 § 6050,

b) w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Wiejskiej (na odcinku od ul. Studziwodzkiej w kierunku do ul. Dubiażyńskiej na długości 325 m)" ustala się: wartość zadania w kwocie 500.000 zł, planowane wydatki w roku 2010 w kwocie 500.000 zł, z tego źródło finansowania: środki własne budżetowe w kwocie 100.000 zł, kredyt bankowy w kwocie 400.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016 § 6050,

c) w zadaniu pn. "Oświetlenie ul. Chmielnej, Chmielnej zaułek i Rumiankowej" ustala się: wartość zadania w kwocie 20.505 zł, wydatki poniesione do końca 2009 r. w kwocie 3.660 zł, planowane wydatki w roku 2010 w kwocie 16.845 zł, z tego źródło finansowania stanowią środki własne budżetowe w kwocie 16.845 zł - Dz. 900 rozdział 90015 § 6050,

d) w zadaniu pn. "Oświetlenie ul. Taraszkiewicza" ustala się: wartość zadania w kwocie 17.425 zł, wydatki poniesione do końca 2009 r. w kwocie 4.270 zł, planowane wydatki w roku 2010 w kwocie 13.155 zł, z tego źródło finansowania stanowią środki własne budżetowe w kwocie 13.155 zł - Dz. 900 rozdział 90015 § 6050,

e) w zadaniu pn. "Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II" ustala się: wartość zadania w kwocie 450.000 zł, wydatki poniesione do końca 2009 r. w kwocie 145.000 zł, planowane wydatki w roku 2010 w kwocie 305.000 zł, z tego źródło finansowania: środki własne budżetowe w kwocie 271.724 zł, wpływy z dobrowolnych wpłat w kwocie 33.276 zł - Dz. 921 rozdział 92195 § 6050,

6)plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 57.060.069 zł, plan wydatków wynosi 78.069.579 zł, a źródło pokrycia deficytu w kwocie 21.009.510 zł stanowią:

a) kredyt w kwocie 20.800.000 zł,

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 209.510 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Stepaniuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama