reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/330/10 Rady Gminy Suwałki

z dnia 16 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Gminy Suwałki uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1)zmniejszyć dochody o kwotę 623 900,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do Uchwały;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1)zmniejszyć wydatki o kwotę 730 844,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do Uchwały;

2)zwiększyć wydatki o kwotę 106 944,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)po stronie planowanych dochodów 20 520 033,00 zł; z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18 111 393,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 2 379 177,00 zł,

2)po stronie planowanych wydatków 23 908 901,00 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 479 184,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7 429 717,00 zł,

3)źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3 388 868,00 zł stanowią przychody pochodzące z:

a) wolnych środków w kwocie 1 388 868,00 zł,

b) pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł.

4)rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

a) ogólna w wysokości 25 000,00 zł,

b) celowa w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

c) celowa w wysokości 205 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z realizacja programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadzić zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wprowadzić zmiany w programach i projektach realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/330/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 16 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2010 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/330/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 16 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2010 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/330/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 16 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/330/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 16 kwietnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/330/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 16 kwietnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/330/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 16 kwietnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok:

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama