reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/127/10 Rady Gminy Turośl

z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 10 ust.2 i 18 ust 1 i 2 pkt 4, 6 i 9 lit. d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 / oraz art. 211, 212, 216 ust. 1, pkt 5ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 154.746 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 154.746 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 13.831 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)Plan dochodów ogółem 18.260.315 zł.

2)Plan wydatków ogółem 17.658.557 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/127/10
Rady Gminy Turośl
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/127/10
Rady Gminy Turośl
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/127/10
Rady Gminy Turośl
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/127/10
Rady Gminy Turośl
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/127/10
Rady Gminy Turośl
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/127/10
Rady Gminy Turośl
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/127/10
Rady Gminy Turośl
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik7

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Kubicz

Doradca podatkowy, Partner Kancelarii LTCA odpowiedzialny za Dział Cen Transferowych i Compliance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama