| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/264/10 Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz. U. nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. nr 28, poz. 146) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie miasta na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3)zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4)załącznik Nr 3 (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2012) do uchwały nr XLI/236/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2010, zmieniony następnie uchwałą nr XLII/246/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2010 r. oraz uchwałą nr XLIII/253/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2010 r.otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

5)załącznik Nr 4 (Zadania inwestycyjne w 2010 roku) do uchwały nr XLI/236/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2010, zmieniony następnie uchwałą nr XLIII/253/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

6)załącznik Nr 6 (Dotacje udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2010 rok) do uchwały nr XLI/236/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2010, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

1)plan dochodów wynosi ogółem 53 462 749 zł,

2)plan wydatków wynosi ogółem 59 463 069 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Grajewo

mgr Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/264/10
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Przesunięcie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/264/10
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Zwiększenie dochodów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/264/10
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zwiększenie wydatków

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/264/10
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Limity wydatków na wielolet. prog. inwest. 2010-2012

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/264/10
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/264/10
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Dotacje udziel. z budżetu miasta Grajewo na 2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »