reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 169/10 Burmistrza Drohiczyna

z dnia 20 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) oraz § 13 ust.3 Uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiekszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 363.507zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 363.507zł

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 3.000zł

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 3.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 30.677zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 30.677zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)Dochody ogółem - 18.226.501zł

2)Wydatki ogółem - 20.931.071zł

3)Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.704.570zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.873.665zł ,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 823.465zł,

3) wolnych środków w wysokości - 7.440zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 169/10
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 20 maja 2010 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

OGÓŁEM

W TYM DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W TYM DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE

OGÓŁEM

W TYM WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W TYM WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE

OGÓŁEM

W TYM DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W TYM DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE

OGÓŁEM

W TYM WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W TYM WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE

010

01095

2010

327.816

327.816

-

-

-

-

-

-

-

-

-

010

01095

4010

-

-

-

2.285

2.285

-

-

-

-

-

-

-

010

01095

4110

-

-

-

347

347

-

-

-

-

-

-

-

010

01095

4120

-

-

-

56

56

-

-

-

-

-

-

-

010

01095

4300

-

-

-

3.740

3.740

-

-

-

-

-

-

-

010

01095

4430

-

-

-

321.388

321.388

-

-

-

-

-

-

-

751

75107

2010

8.791

8.791

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

751

75107

4170

-

-

-

3.289

3.289

-

-

-

-

-

-

-

751

75107

4110

-

-

-

503

503

-

-

-

-

-

-

-

751

75107

4120

-

-

-

83

83

-

-

-

-

-

-

-

751

75107

4210

-

-

-

3.725

3.725

-

-

-

-

-

-

-

751

75107

4300

-

-

-

30

30

-

-

-

-

-

-

-

751

75107

4410

-

-

-

333

333

-

-

-

-

-

-

-

751

75107

4740

-

-

-

379

379

-

-

-

-

-

-

-

751

75107

4750

-

-

-

449

449

-

-

-

-

-

-

-

852

85214

2030

-

-

-

-

-

-

3.000

-

3.000

-

-

-

852

85214

3110

-

-

-

-

-

-

-

3.000

-

3.000

852

85213

2010

3.000

3.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

852

85213

4130

-

-

-

3.000

3.000

-

-

-

-

-

-

-

852

85295

2030

23.900

-

23.900

-

-

-

-

-

-

-

-

852

85295

3110

-

-

-

23.900

-

23.900

-

-

-

-

-

-

RAZEM:

-

-

363.507

339.607

23.900

363.507

339.607

23.900

3.000

-

3.000

3.000

-

3.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 169/10
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 20 maja 2010 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

801

80104

4018

4.824

-

801

80104

4019

559

-

801

80104

3028

-

4.824

801

80104

3029

-

559

801

80101

4010

4.116

-

801

80101

4440

-

1.138

801

80104

4440

-

2.306

801

80195

4440

-

672

801

80113

4440

2.582

-

801

80114

4440

-

1115

801

80114

4010

-

1.467

801

80101

4010

6.178

-

801

80101

4440

-

3.682

801

80104

4440

-

2.306

801

80195

4440

-

190

801

80101

4440

855

-

801

80101

4010

2.219

-

801

80103

4440

-

115

801

80104

4440

-

2.306

801

80195

4440

-

653

801

80103

4440

2.169

-

801

80110

4440

1.581

-

801

80148

4440

761

-

801

80195

4440

4.602

-

801

80101

4440

-

1.091

801

80120

4440

-

388

801

80104

4440

-

3.266

801

80101

4010

-

4.368

854

85401

4010

231

-

854

85401

4440

-

231

RAZEM:

-

-

30.677

30.677


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 169/10
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 20 maja 2010 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2010 r.

1. do § 1

1)W rozdziale 01095 na podstawie pisma Nr FB.II.AK.3011-115/2010 z dnia 07 maja 2010 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dochody o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2010r. i przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym 2010r. ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania zlecone).

2)W rozdziale 75107 na podstawie pisma Nr DBŁ.3101-3-1/9/10 z dnia 13 maja 2010 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zwiększono dochody o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2010r., tj. na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP z wyłączeniem wydatków na diety członkom obowodowych komisji wyborczych I i II tura( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania zlecone). Plan wydatków: I tury: § 4170 - 2.512, § 4110 - 384,§ 4120 - 64, § 4210 - 2225,§ 4410 - 222, § 4300 - 30,§ 4740 - 379; II tury: § 4170 - 777, § 4110 - 119,§ 4120 - 19, § 4210 - 1.500,§ 4410 - 111, § 4750 - 449;

3)Na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-109/2010 z dnia 07 maja 2010 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

a) w rozdziale 85214 zmniejszono dochody o dotację celową na realizację zadań bieżących gmin ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne)i zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne ( Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne),

b) w rozdziale 85213 zwiększono dochody o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania zlecone) i przeznaczono na składkę zdrowotną ( Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie - środki dotacji na zadania zlecone),

4)Na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-85/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85295 zwiększono dochody o dotację celową na realizację zadań bieżących gmin ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne) i przeznaczono na świadczenia społeczne ( Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne),

2. do § 1

1)W rozdziale 80104 w poszczególnych szkołach w ramach realizacji projektu " Przedszkolaki - Podlasiaki" dokonano przesunięć wydatków między paragrafami:

a) w Szkole Podstawowej w Ostrożanach zmniejszono wydatki w § 4018 o kwotę -1.197zł i w § 4019 o kwotę 139zł a zwiększono w § 3028 o kwotę - 1.197zł i w § 3029 o kwotę - 139zł,

b) w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach zmniejszono wydatki w § 4018 o kwotę - 1025 zł i w § 4019 o kwotę 119zł a zwiększono w § 3028 o kwotę - 1.025zł i w § 3029 o kwotę - 119zł,

c) w Szkole Podstawowej w Śledzianowie zmniejszono wydatki w § 4018 o kwotę -1.055zł i w § 4019 o kwotę 122zł a zwiększono w § 3028 o kwotę - 1.055zł i w § 3029 o kwotę - 122zł,

d) w Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki w § 4018 o kwotę -1.547zł i w § 4019 o kwotę 179zł a zwiększono w § 3028 o kwotę - 1.547zł i w § 3029 o kwotę - 179zł,

2)Dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami w Szkole Podstawowej w Ostrożanach , tj. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono w rozdziale 80101, 80104 i 80195 na odpis na ZFŚS.

3)Dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie , tj. w rozdziale 80113 zmniejszono wydatki na ZFŚS a zwiększono w rozdziale 80114 na odpis na ZFŚS i wynagrodzenia osobowe.

4)Dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach , tj. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono w rozdziale 80101, 80104 i 80195 na odpis na ZFŚS.

5)Dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami w Szkole Podstawowej w Śledzianowie , tj. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i odpis na ZFŚS a zwiększono w rozdziale 80103, 80104 i 80195 na odpis na ZFŚS.

6)Dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami w Zespole Szkół w Drohiczynie , tj. w rozdziale 80103, 80110, 80148 i 80195 zmniejszono wydatki na odpis na ZFŚS a zwiększono w rozdziale 80101, 80120 i 80104 na odpis na ZFŚS oraz w rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe .

7)Dokonano przesunięć wydatków w ramach rozdziału 85401 w Zespole Szkół w Drohiczynie , tj. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na odpis na ZFŚS.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama