reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 255/10 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem do zarządzenia

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)Dochody budżetu miasta w wysokości 29 231 440 zł i przychody w wysokości 1 322 347 zł

2)Wydatki budżetu miasta w wysokości 30 153 787 zł i rozchody w wysokości 400 000 zł

3)Na spłatę pożyczki przeznacza się kwotę 400 000 zł

4)Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 922 347 zł, będą przychody z zaciągniętej pożyczki oraz wolne środki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Jarosław Siekierko


Załącznik do Zarządzenia Nr 255/10
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 maja 2010 r.

DOCHODY

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

8 530,00

81 850,00

90 380,00

80101

Szkoły podstawowe

2 650,00

81 850,00

84 500,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

18 000,00

18 000,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

0,00

63 850,00

63 850,00

852

Pomoc społeczna

307 000,00

33 000,00

340 000,00

85295

Pozostała działalność

45 000,00

33 000,00

78 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

45 000,00

33 000,00

78 000,00

Razem:

27 417 080,00

114 850,00

27 531 930,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

13 413,00

13 413,00

01095

Pozostała działalność

0,00

13 413,00

13 413,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

13 413,00

13 413,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 592,00

5 505,00

7 097,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0,00

5 505,00

5 505,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

5 505,00

5 505,00

Razem:

1 680 592,00

18 918,00

1 699 510,00

WYDATKI

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

9 425 040,00

81 850,00

9 506 890,00

80101

Szkoły podstawowe

3 942 695,00

81 850,00

4 024 545,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000,00

18 000,00

19 000,00

852

Pomoc społeczna

1 044 350,00

33 000,00

1 077 350,00

85295

Pozostała działalność

75 000,00

33 000,00

108 000,00

3110

Świadczenia społeczne

75 000,00

27 000,00

102 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

6 000,00

6 000,00

Razem:

28 013 427,00

114 850,00

28 128 277,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

13 413,00

13 413,00

01095

Pozostała działalność

0,00

13 413,00

13 413,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

263,00

263,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

13 150,00

13 150,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 592,00

5 505,00

7 097,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0,00

5 505,00

5 505,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

2 572,00

2 572,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 766,00

2 766,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

167,00

167,00

Razem:

1 680 592,00

18 918,00

1 699 510,00

Powyższe zwiększenia dotyczą otrzymanych dotacji celowych na:
1.zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych /PUW FB II AK 3011-115/2010/ w kwocie 13 413 zł
2.przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 20 czerwca 2010 /KBW DŁM3101-13-5/10/ w kwocie 5 505 zł
3.realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"/PUW FB II MC 3011-85/2010/ w kwocie 33 000zł
4.realizację projektu "Radosna szkoła" przez Szkołę Podstawową Nr 1" na utworzenie szkolnego placu zabaw /PUW FB II BB 3011-74/2010/ w kwocie 81 850 zł

Burmistrz Miasta

mgr inż. Jarosław Siekierko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama