reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 177/10 Wójta Gminy Narewka

z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 12 Uchwały Nr XXIX/237/09 Rady Gminy Narewka z dnia 29.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2010, zarządzam co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 73.779 zł w tym:

Dział

Roz-dział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 146 377

38 872

1 185 249

01095

Pozostała działalność

7 000

38 872

45 872

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

38 872

38 872

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

728

5 468

6 196

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0

5 468

5 468

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

5 468

5 468

801

Oświata i wychowanie

293 000

5 929

298 929

80101

Szkoły podstawowe

3 000

5 929

8 929

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

0

5 929

5 929

852

Pomoc społeczna

1 235 300

8 000

1 243 300

85295

Pozostała działalność

82 000

8 000

90 000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

34 000

8 000

42 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

15 510

15 510

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

15 510

15 510

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

15 510

15 510

Razem:

15.976.264

73.779

16.050.043

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 73.779 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu w tym :

Dział

Roz-dział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

2 825 954

38 872

2 864 826

01095

Pozostała działalność

6 825

38 872

45 697

4300

Zakup usług pozostałych

6 500

762

7 262

4430

Różne opłaty i składki

50

38 110

38 160

710

Działalność usługowa

40 000

0

40 000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

40 000

0

40 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

25 000

7 000

32 000

4300

Zakup usług pozostałych

15 000

-7 000

8 000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

728

5 468

6 196

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0

5 468

5 468

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

265

265

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

44

44

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

1 884

1 884

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

1 470

1 470

4300

Zakup usług pozostałych

0

1 385

1 385

4410

Podróże służbowe krajowe

0

420

420

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

210 245

0

210 245

75412

Ochotnicze straże pożarne

204 245

0

204 245

4270

Zakup usług remontowych

17 500

-2 500

15 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

2 500

3 000

801

Oświata i wychowanie

3 303 158

5 929

3 309 087

80101

Szkoły podstawowe

1 917 039

5 929

1 922 968

4260

Zakup energii

126 000

-6 161

119 839

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

111 559

232

111 791

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

11 858

11 858

80195

Pozostała działalność

344 908

0

344 908

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

300

110

410

4220

Zakup środków żywności

45 000

-1 259

43 741

4280

Zakup usług zdrowotnych

250

580

830

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 150

569

5 719

852

Pomoc społeczna

1 460 730

8 000

1 468 730

85219

Ośrodki pomocy społecznej

145 800

0

145 800

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 090

54

3 144

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000

-54

946

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

58 300

0

58 300

4410

Podróże służbowe krajowe

4 100

-36

4 064

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 060

36

2 096

85295

Pozostała działalność

108 000

8 000

116 000

3110

Świadczenia społeczne

53 620

7 580

61 200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 380

420

6 800

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

78 190

0

78 190

85395

Pozostała działalność

78 190

0

78 190

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 445

-662

4 783

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

961

-116

845

4127

Składki na Fundusz Pracy

139

662

801

4129

Składki na Fundusz Pracy

25

116

141

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

23 485

426

23 911

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

4 144

76

4 220

4307

Zakup usług pozostałych

4 072

-426

3 646

4309

Zakup usług pozostałych

719

-76

643

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

51 639

15 510

67 149

85415

Pomoc materialna dla uczniów

9 739

15 510

25 249

3240

Stypendia dla uczniów

3 878

15 510

19 388

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

791 869

0

791 869

90002

Gospodarka odpadami

81 500

0

81 500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 500

-5 000

4 500

4300

Zakup usług pozostałych

5 000

4 556

9 556

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12 000

444

12 444

926

Kultura fizyczna i sport

106 200

0

106 200

92695

Pozostała działalność

37 500

0

37 500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

19 000

-10 000

9 000

4300

Zakup usług pozostałych

4 605

10 000

14 605

Razem:

18.243.295

73.779

18.317.074

§ 3. § 3. Objaśnienia do zmian zawarto w załączniku.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1)dochody ogółem : 16.050.043 zł w tym:

- dochody bieżące : 11.046.065 zł,

- dochody majątkowe: 5.003.978 zł,

2)wydatki ogółem : 18.317.074 zł w tym:

- bieżące : 9.691.577 zł,

- majątkowe: 8.625.497 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Zarządzenia Nr 177/10
Wójta Gminy Narewka
z dnia 31 maja 2010 r.

Objaśnienia zmian w budżecie :

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 73.779 zł w tym:

- 38.872 zł w dziale 010 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.AK.3011-115/2010 z 07.05.2010r z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- 5.468 zł w dziale 751 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3101-3-1/46/10 z dnia 13.05.2010r z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP,

- 5.929 zł w dziale 801 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.BB.3011-74/2010 z 26.04.2010r z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydatktycznych w ramach realizacji Rządowego Programu "Radosna Szkoła",

- 8.000 zł w dziale 852 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-85/2010 z 26.04.2010r z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

- 15.510 zł w dziale 801 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.BB.3011-69/2010 z 25.03.2010r z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W celu właściwej realizacji zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe AGbiuro Adam Giedrojć

Nowoczesne biuro rachunkowe z profesjonalną obsługą małych i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama