Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 34/28/10 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza

z dnia 21 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2010 rok

Tekst pierwotny

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1:

1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 26.500zł,

2) zwiększyć plan wydatków o kwotę 26.500zł,

§ 2. Objaśnienia zmian planu finansowego zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan finansowy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody Związku Komunalnego Biebrza 1.633.690zł

a) bieżące 1.633.690zł,

b) majątkowe 0zł.

2) wydatki Związku Komunalnego Biebrza - 1.517.410zł

a) bieżące 306.410zł,

b) majątkowe 1.211.000zł.

3) nadwyżkę budżetową w kwocie 116.280zł przeznacza się na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w latach ubiegłych

4) przychody Związku Komunalnego Biebrza - 100.000zł

5) rozchody Związku Komunalnego Biebrza - 216.280zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Jerzy Demiańczuk


Członek Zarządu

Kazimierz Bohusz


Członek Zarządu

Tadeusz Ciszkowski


Członek Zarządu

Piotr Haffke


Członek Zarządu

Jan Joka


Członek Zarządu

Zbigniew Karwowski

Przewodniczacy Zarządu Związku Komunalnego Biebrza

Andrzej Lićwinko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 34/28/10
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 21 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 34/28/10
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 21 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Objaśnienia zmian planu finansowego na 2010 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe