reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/138/10 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz.142) oraz art.211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 319 671 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 59 373 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3. Przenosi się wydatki budżetowe między działami na kwotę 54 600 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/130/10 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 stycznia 2010 r. - plan przychodów i rozchodów na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4;

5. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/130/10 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 stycznia 2010 r. - wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 6 211 017 zł,

2) wydatki ogółem: 5 809 172 zł,

3) nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 401 845 zł przeznacza się na :

a) spłatę rat kredytu bankowego długoterminowego kwota 141 547 zł,

b) spłatę pożyczki na prefinansowanie modernizacji infrastruktury publicznej przy ulicy Kościelnej w miejscowości Kołaki Kościelne kwota 260 298 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/138/10
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.docx

Załączniki do uchwały XXIX-138-10

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wijkowska

radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama