reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/250/10 Rady Gminy Orla

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art.211, art. 212, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/218/09 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 60, poz. 991, Nr 108, poz. 1600, Nr 138, poz. 1826) wprowadza się następujące zmiany:

1) w zakresie dochodów zgodnie z zapisami § 2;

2) w zakresie wydatków zgodnie z zapisami § 3;

3) w zakresie wielkości nakładów na inwestycje w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/218/09 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 60, poz. 991, Nr 108, poz. 1600, Nr 138, poz. 1826) nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/218/09 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 60, poz. 991, Nr 108, poz. 1600, Nr 138, poz. 1826) nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

§ 3. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

§ 4. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2010 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów - 9.307.020 zł, w tym dochody bieżące 6.764.475 zł, dochody majątkowe 2.542.545 zł,

- plan wydatków - 11.793.020 zł, w tym wydatki bieżące 6.783.459 zł, wydatki majątkowe 5.009.561 zł,

- deficyt budżetu wynosi 2.486.000 zł, a źródłem jego pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.186.000 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 1.300.000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Klin


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/250/10
Rady Gminy Orla
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Klin


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/250/10
Rady Gminy Orla
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 roku

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Klin

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama