Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 123/10 Wójta Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 i art.259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) oraz § 11 Uchwały Nr 151/XXVIII/09 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 grudnia 2009r.

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o 6.087,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 8.729.471,00 zł. w tym: dochody bieżące 8.729.471,00 zł., dochody majątkowe 0 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o 6.087,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 9.200.155,00 zł. w tym: wydatki bieżące 7.052.905,00 zł wydatki majątkowe 2.147.250,00 zł. deficyt budżetu Gminy w wysokości 470.684 złotych pokryty pożyczką długoterminową

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Józef Grochowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/10
Wójta Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 18 czerwca 2010 r.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/10
Wójta Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 18 czerwca 2010 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe