reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 252/10 Wójta Gminy Czyże

z dnia 30 lipca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835) oraz §12 ust.3 Uchwały Nr XXVI/123/09 Rady Gminy Czyże zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o 15 629 zł - zgodnie z poniższą tabelą.

Dział

Rozdział

Parag
raf

Treść

Przed
zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

73 200,00

14 329,00

87 529,00

75056

Spis powszechny i inne

0,00

14 329,00

14 329,00

zlecone

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

14 329,00

14 329,00

852

Pomoc społeczna

551 400,00

1 300,00

552 700,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

52 400,00

1 300,00

53 700,00

własne

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

52 400,00

1 300,00

53 700,00

Razem:

6 007 482,00

15 629,00

6 023 111,00

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o 15 629 zł oraz dokonać zmian w ich planie - zgodnie z poniższą tabelą.

Dział

Rozdział

Parag
raf

Treść

Przed
zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

588 800,00

5 000,00

593 800,00

60016

Drogi publiczne gminne

345 800,00

5 000,00

350 800,00

własne

4300

Zakup usług pozostałych

151 800,00

5 000,00

156 800,00

750

Administracja publiczna

861 853,00

14 329,00

876 182,00

75056

Spis powszechny i inne

0,00

14 329,00

14 329,00

zlecone

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

8 082,00

8 082,00

zlecone

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 527,00

1 527,00

zlecone

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

248,00

248,00

zlecone

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

2 030,00

2 030,00

zlecone

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

0,00

142,00

142,00

zlecone

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

1 300,00

1 300,00

zlecone

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

0,00

300,00

300,00

zlecone

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0,00

700,00

700,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

15 097,00

0,00

15 097,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

14 639,00

0,00

14 639,00

zlecone

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

272,00

- 35,00

237,00

zlecone

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

26,00

26,00

zlecone

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 307,00

- 65,00

2 242,00

zlecone

4300

Zakup usług pozostałych

208,00

85,00

293,00

zlecone

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 836,00

- 11,00

1 825,00

758

Różne rozliczenia

22 000,00

- 5 000,00

17 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

22 000,00

- 5 000,00

17 000,00

własne

4810

Rezerwy

22 000,00

- 5 000,00

17 000,00

852

Pomoc społeczna

616 400,00

1 300,00

617 700,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

93 400,00

1 300,00

94 700,00

własne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

63 811,00

1 106,00

64 917,00

własne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 391,00

167,00

10 558,00

własne

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 686,00

27,00

1 713,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

636 247,00

0,00

636 247,00

90002

Gospodarka odpadami

299 500,00

0,00

299 500,00

własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

9 000,00

9 000,00

własne

4300

Zakup usług pozostałych

31 845,00

- 9 000,00

22 845,00

90095

Pozostała działalność

168 340,00

0,00

168 340,00

własne

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

780,00

1 000,00

1 780,00

własne

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

- 1 000,00

2 000,00

Razem:

7 020 381,00

15 629,00

7 036 010,00

Strona 2 z 2

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) Plan dochodów - 6 023 111 zł z tego:

a) bieżące - 4 893 250 zł

b) majątkowe - 1 129 861 zł

2) Plan wydatków - 7 036 010 zł z tego:

a) bieżące - 4 723 495 zł

b) majątkowe - 2 312 515 zł

3) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 1 012 899 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki w wysokości 776 257 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokośći 236 642 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniki Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk


Załącznik do Zarządzenia Nr 252/10
Wójta Gminy Czyże
z dnia 30 lipca 2010 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian

Dochody:

• na podstawie pisma Nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 od Prezesa Głównego Urzedu Statystycznego zwiększono plan dotacji celowej o 14 329 zł w rozdziale 75056,

• na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-179/2010 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono plan dochodów w rozdziale 85219 o kwotę 1 300 zł.

Wydatki:

• dział 600 - zwiększono plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych o 5 000 zł

• dział 750 - w związku z otrzymaną dotacją zwiększono plan o 14 329 zł na wydatki związane z powszechnym spisem rolnym,

• dział 751 - dokonano przesunięć między paragrafami,

• dział 758 - uruchomiono rezerwę ogólną celem uzupełnienia planu wydatków w dziale 600,

• dział 852 - zwiększono plan wydatków w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę dodatków miesięcznych dla pracownika socjalnego,

• dział 900 - dokonano przesunięć między paragrafami.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama