reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/216/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 z 2007r.Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1453 z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 ) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załacznikiem do uchwały

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)Dochody budżetu miasta w wysokości 29 852 500 zł i przychody w wysokości 1 322 347zł

2)Wydatki budżetu miasta w wysokości 30 774 847 zł i rozchody w wysokości 400 000 zł

3)Na spłatę pożyczki przeznacza się kwotę 400 000 zł

4)Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 922 347 zł, będą przychody z zaciągniętego kredytu oraz wolne środki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Sokolik


Załącznik do Uchwały Nr LII/216/10
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

DOCHODY

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

9 451 852,00

- 122 691,00

9 329 161,00

75862

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

122 691,00

- 122 691,00

0,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

110 791,00

- 110 791,00

0,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

11 900,00

- 11 900,00

0,00

852

Pomoc społeczna

345 300,00

27 000,00

372 300,00

85295

Pozostała działalność

78 000,00

27 000,00

105 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

78 000,00

27 000,00

105 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

53 750,00

122 691,00

176 441,00

85395

Pozostała działalność

53 750,00

122 691,00

176 441,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

27 284,00

110 791,00

138 075,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

11 900,00

11 900,00

Razem:

28 105 257,00

27 000,00

28 132 257,00

WYDATKI

Rodzaj

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 082 650,00

27 000,00

1 109 650,00

85295

Pozostała działalność

108 000,00

27 000,00

135 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 000,00

27 000,00

45 000,00

Razem:

28 566 604,00

27 000,00

28 593 604,00

Powyższe zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie programu"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" /FBIIMC 3011-199/2010/w kwocie 27 000 zł.

2. Przeniesienia dochodów budżetowych między działami wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej, pismo Urzędu Marszłkowskiego EFS VII 0724-13/01 Program Operacyjny Kapitał Ludzki /real.80110/na kwotę 122 691 zł.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Sokolik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama