reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/417/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Sokółce dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 zmiany z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 1812, poz. 1337, z2007r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28 poz.146), w związku z art. 97 ust 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej( Dz.U. z 2009r.Nr 175poz.1362, Nr 202 poz.1551, Nr 219 poz.1706, Nr 221 poz 1738, z 2010r.Nr 28 poz.146,Nr 40 poz.229, Nr 81 poz.527), uchwala się co nastepuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXVI/196/04 rady Miejskiej w Sokółce z dnia 3 listopada 2004r.(Dz.Urz.Woj.Podl. z 2004r. Nr 173 poz.2290) ,, Organizacja i zasady odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sokółce dla osób z zaburzeniami psychicznymi" wprowadza się następujące zmiany:

- w Rozdziale II w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Od dnia 1 sierpnia 2010r. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla 12 osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanymi dalej domownikami".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Sokółki

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama