| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/185/10 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52,poz. 420, z 2009 roku Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.Nr 28 poz.142 i 146,Nr 40, poz.230) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 68 534,- zł
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 
1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 142 534,- zł
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 74 000,- zł
§ 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.
§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pomocy zagranicznej w 2010 roku stanowi załącznik Nr 4 do Uchwały
§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku stanowi załącznik Nr 5 do Uchwały.
§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do Uchwały.
§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem: 11 777 216,- zł, w tym:
1) dochody majątkowe - 1 672 116,- zł
2) dochody bieżące - 10 105 100,- zł:
a) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw - 36 000, - zł,
b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1 195 726,- zł,
c) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 546 920,- zł,
2. Wydatki budżetowe ogółem: 17 368 253,- zł w tym:
1) wydatki majątkowe - 7 749 184,- zł
2) wydatki bieżące - 9 619 069,- zł
a) wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw - 36 000,- zł ,
b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1 195 726,- zł,
c) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 546 920,- zł.
§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 591 037,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
§ 11. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/185/10
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

zalacznik 1 do Uchwaly z 31 sierpnia
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/185/10
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

zalacznik 2 do Uchwaly z 31 sierpnia
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLI/185/10
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLI/185/10
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2010 ROKU
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLI/185/10
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2010 ROKU
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLI/185/10
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »