| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/197/10 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241)) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Dz.U. Nr 28 poz. 146 ) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :

1. Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 14.205 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 1)

2. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 126.265 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)

3. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 14.205 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 3)

4. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 126.265 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 4)

5. Przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami ( zgodnie z załącznikiem Nr 5)

6. W Uchwale Budżetowej Gminy Nowe Piekuty na rok 2010 zmienia się załącznik Nr 4A uchwały niniejszej ( zgodnie z załącznikiem Nr 6) Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi - 12.351.777 zł plan wydatków ogółem wynosi - 15.070.168 zł

1) Źródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 2.718.391 zł stanowi: kredyt długoterminowy w kwocie 958.949 zł pożyczka na prefinansowanie 1.444.442 zł pożyczka w kwocie 315.000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/197/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Dochody - zmniejszenie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/197/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Dochody - zwiększenie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/197/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wydatki - Zmniejszenie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/197/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Wydatki - Zwiększenie

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/197/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Wydatki - zmniejszenie Wydatki - zwiększenie

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/197/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »