| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 5/10 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, zm 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146) zarządza, się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 462.723 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 462.723 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 10.869.768 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 848.390 zł

b) Dochody bieżące 10.021.396 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialengo odrębnymi ustawami - 1.465.477 zł

- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 180.540 zł

2) Wydatki budżetowe ogółem: 13.708.605 zł w tym

a) Wydatki majątkowe 3.3662.605 zł

b) Wydatki bieżące 10.046.396 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.465.447 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 180.540 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.749 zł

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.838.819 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.838.819 zł

§ 6. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę na najbliższej Sesji.

§ 7. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5/10
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 czerwca 2010 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie

Zmniejszenie

Uwagi

751

75107

2010

10.260

zadania zlecone

010

01095

2010

300.293

zadania zlecone

853

85395

2009

17.884

Porozumienie z org.adm.rząd.

758

75862

2007

117.116

Porozumienie z org.adm.rząd.

854

85415

2030

12.632

Zadania własne

852

85295

2023

4.538

Porozumienie z org.adm.rząd.

RAZEM

462.723

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 5/10
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 czerwca 2010 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie

Zmniejszenie

Uwagi

751

75107

3030

5.130

zadania zlecone

751

75107

4170

2.360

zadania zlecone

751

75107

4210

1.901

zadania zlecone

751

75107

4300

399

zadania zlecone

751

75107

4410

470

zadania zlecone

010

01095

4010

3.000

zadania zlecone

010

01095

4110

453

zadania zlecone

010

01095

4120

73

zadania zlecone

010

01095

4210

1.000

zadania zlecone

010

01095

4300

1.363

zadania zlecone

010

01095

4430

294.404

zadania zlecone

852

85295

4303

4.538

Porozumienie z org.adm.rząd

853

85395

4118

12.510

Porozumienie z org.adm.rząd

853

85395

4119

1.907

Porozumienie z org.adm.rząd

853

85395

4128

2.022

Porozumienie z org.adm.rząd

853

85395

4129

309

Porozumienie z org.adm.rząd

853

85395

4178

65.252

Porozumienie z org.adm.rząd

853

85395

4179

8.858

Porozumienie z org.adm. rząd

853

85395

4218

35.682

Porozumienie z org.adm.rząd

853

85395

4219

5.460

Porozumienie z org.adm.rząd

853

85395

4748

868

Porozumienie z org.adm.rząd

853

85395

4749

132

Porozumienie z org.adm.rząd

853

85395

4758

1.736

Porozumienie z org.adm.rząd

853

85395

4759

264

Porozumienie z org.adm.rząd

801

80101

4010

5.415

Zadania własne

801

80101

4040

5.415

Zadania własne

853

85395

4750

240

Zadania własne

853

85395

4758

240

Zadania własne

854

85401

4010

7.707

Zadania własne

854

85401

4040

7.707

Zadania własne

854

85415

3260

12.632

Zadania własne

476.085

13.362

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 5/10
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 czerwca 2010 roku

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK
Proponuję dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2010 rok

1) Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych:

a) Zwiększono dotację w kwocie 10.260 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczyposolitej Polskiej.

b) Zwiększona została dotacja w kwocie 300.293 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

c) Zwiększono kwotę 135.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Ośrodki wychowania przedszkolnego - realizacja marzeń najmłodszych".

d) Zwiększono kwotę 4.538 zł z przeznaczeniem na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

e) Zwiększono dotację w kwocie 12.632 zł z orzeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna".

2) Przeniesienie planu wydatków budżetowych między paragrafami:

a) W dziale szkolnictwo brakuje środków w kwocie 13.122 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego natomiast będą niewykorzystane środki na wynagrodzeniach.

b) Na realizację projektu "Ośrodki wychowania przedszkolnego - realizacja marzeń najmłodszych" będą niewykorzystane środki w kwocie 240 zł w § 4750 natomiast brakuje środków na pokrycie § 4758.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MonsterPolska.pl

lider w sukcesywnym łączeniu ludzi z ich wymarzoną pracą

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »