Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 września 2010r. dotyczący zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm. ) podaje się do wiadomości, co następuje:
1. W dniu 7 września 2010 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 oraz określił Zakres zmian wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 - na podstawie uchwały Nr 249/3870/10 z dnia 7 września 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.
2. Wskazuje się stronę internetową http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl, na której zamieszcza się treść Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 wraz z Zakresem zmian wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.
3. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 obowiązuje od 7 września 2010 r.
4. Zakres zmian wprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 zawiera załącznik Nr 3 do uchwały Nr 249/3870/10 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.
Załącznik do Komunikatu
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 7 września 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie zmian 7.09.2010 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe