reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/177/10 Rady Gminy Jaświły

z dnia 31 sierpnia 2010r.

o zaliczeniu dróg położonych na terenie gminy Jaświły do dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 218, poz. 1391, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 227, poz. 1505) poz zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Monieckiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się następujące drogi położone na terenie gminy Jaświły:

Lp.

Przebieg drogi

1.

Droga oznaczona nr geod.227 , położona w obrębie wsi Dolistowo Nowe, od drogi gminnej nr 103404B - do pasa holowniczego starego koryta rzeki Biebrza.

2.

Droga oznaczona nr geod. 129, położona w obrębie wsi Dolistowo Nowe, droga
zagumienna, od drogi oznaczonej nr geod. 227.

3.

Droga oznaczona nr geod. 81, położona w obrębie wsi Dolistowo Nowe (droga zagumienna) stanowiąca przedłużenie istniejącej drogi gminnej nr 103384B, w kierunku drogi gminnej nr 103404B

4.

Droga oznaczona nr geod. 600, położona w obrębie wsi Dolistowo Stare, od drogi powiatowej nr 1351B - do drogi gminnej 145501B.

5.

Droga oznaczona nr geod. 599, położona w obrębie wsi Dolistowo Stare, od drogi gminnej nr 145501B - do drogi gminnej oznaczonej nr geod. 600.

6.

Droga oznaczona nr geod. 603, położona w obrębie wsi Dolistowo Stare, od drogi
gminnej nr 145501B,w kierunku rzeki Biebrza.

7.

Droga oznaczona ni geod. 588, położona w obrębie wsi Dolistowo Stare, od drogi gminnej nr 145501B,w kierunku rzeki Biebrza.

8.

Droga oznaczona nr geod. 625, położona w obrębie wsi Dolistowo Stare, od drogi powiatowej nr 1407B - do drogi gminnej 103440B.

9.

Droga oznaczona nr geod. 626, położona w obrębie wsi Dolistowo Stare, od drogi gminnej nr 103440B - do drogi gminnej 145500B.

10.

Droga oznaczona nr geod. 630, położona w obrębie wsi Dolistowo Stare, od drogi gminnej nr 145500B - do drogi gminnej 103402B.

11.

Droga oznaczona nr geod. 611, położona w obrębie wsi Dolistowo Stare, od drogi powiatowej nr 1351B -w kierunku działki nr geod. 1469.

12.

Droga gminna od skrzyżowania dróg powiatowych nr 1407B i 1351B - w kierunku rzeki Biebrza, przy plaży gminnej.

13.

Droga oznaczona nr geod. 310, 330 i 282, położona w obrębie wsi Dolistowo Nowe, od drogi gminnej nr 103435B - do drogi gminnej 103404B.

14.

Droga oznaczona nr geod. 655, położona w obrębie wsi Dolistowo Stare, od drogi powiatowej 1407B - do cmentarza parafii Dolistowo.

15.

Droga oznaczona nr geod. 575 i 576, położona w obrębie wsi Dolistowo Stare, od drogi powiatowej nr 1220B - w kierunku rzeki Kopytkówka.

16.

Droga oznaczona nr geod. 928, położona w obrębie wsi Zabiele, od drogi wojewódzkiej 670 - do drogi powiatowej 1351B przy budynku byłej Szkoły Podstawowej.

17.

Droga oznaczona nr geod. 937 i 938, położona w obrębie wsi Zabiele, od drogi gminnej nr 145507B - do drogi gminnej 103401B

18.

Droga oznaczona nr geod. 948, położona w obrębie wsi Zabiele, od drogi wojewódzkiej 670 - do drogi gminnej 103405B.

19.

Droga oznaczona nr geod. 952 i 953, 961 i 960, położona w obrębie wsi Zabiele, od drogi wojewódzkiej 670 - do drogi gminnej oznaczonej nrgeod. 951.

20.

Droga oznaczona nr geod. 951, położona w obrębie wsi Zabiele, od drogi wojewódzkiej 670 - w kierunku wsi Jatwieź Duża.

21.

Droga oznaczona nr geod. 920 i 921, położona w obrębie wsi Zabiele (droga zagumienna), od drogi gminnej nr 145503B - do drogi gminnej 145502B.

22

Droga oznaczona nr geod. 884, położona w obrębie wsi Zabiele, od drogi gminnej nr 145502B - w kierunku rzeki Biebrza

23.

Droga oznaczona nr geod. 893 , położona w obrębie wsi Zabiele, od drogi gminnej nr 145502B - do mostu na rzece Brzozówka.

24.

Droga oznaczona nr geod. 251, położona w obrębie wsi Dzięciołowo, od drogi gminnej nr 103432B - w kierunku kolonii wsi Jatwieź.

25.

Droga oznaczona nr geod. 243, położona w obrębie wsi Dzięciołowo, od drogi powiatowej nr 1351B do drogi gminnej 145509B.

26.

Droga oznaczona nr geod. 380 i 920/2, położona w obrębie wsi Mikicin, od drogi powiatowej nr 1350B - do drogi powiatowej nr 1350B.

27.

Droga oznaczona nr geod. 952 i 951, położona w obrębie wsi Mikicin, od drogi gminnej nr145520B - do drogi gminnej 103429B.

28.

Droga oznaczona nr geod. 385 i 585, położona w obrębie wsi Brzozowa, od drogi powiatowej 1356B - w kierunku działki oznaczonej nr geod. 313/7.

29.

Droga oznaczona nr geod. 411, położona w obrębie wsi Brzozowa, od drogi powiatowej 1356B - w kierunku działki oznaczonej nr 'geod.358.

30.

Droga oznaczona nr geod. 558, położona w obrębie wsi Brzozowa, od drogi gminnej nr 145529B - w kierunku rzeki Brzozówka.

31.

Droga oznaczona nr geod. 557, położona w obrębie wsi Brzozowa, od drogi gminnej nr 145530B - w kierunku rzeki Brzozówka.

32.

Droga oznaczona nr geod. 580, położona w obrębie wsi Brzozowa, od drogi powiatowej 1352B - w kierunku działki oznaczonej nr geod.292.

33.

Droga oznaczona nr geod. 581, położona w obrębie wsi Brzozowa, od drogi powiatowej 1352B - w kierunku rzeki Brzozówka.

34.

Droga oznaczona nr geod. 574, położona w obrębie wsi Brzozowa (droga zagumienna), od drogi powiatowej 1356B - do drogi gminnej oznaczonej nr 103428B.

35.

Droga oznaczona nr geod. 524/1, położona w obrębie wsi Bobrówka (droga zagumienna), od drogi powiatowej 1356B - do drogi gminnej oznaczonej nr 103426B.

36.

Droga oznaczona nr geod. 528, położona w obrębie wsi Bobrówka, od drogi gminnej 103426B w kierunku działki oznaczonej nr geod.54/1.

37.

Droga oznaczona nr geod. 531, położona w obrębie wsi Bobrówka (droga zagumienna), od drogi powiatowej 1356B - do drogi gminnej oznaczonej nr 145533B.

38.

Droga oznaczona nr geod. 502 i 503, położona w obrębie wsi Bobrówka, od drogi gminnej nr 145541B - do drogi gminnej oznaczonej nr145540B.

39.

Droga oznaczona nr geod. 198, położona w obrębie wsi Bagno, od drogi gminnej nr 103417B - w kierunku działki oznaczonej nr geod. 259.

40.

Droga oznaczona nr geod. 187 i 188, położona w obrębie wsi Bagno, od drogi gminnej nr 103415B - do drogi gminnej oznaczonej nr 145545B.

41.

Droga oznaczona nr geod. 170, położona w obrębie wsi Bagno (droga zagumienna), od drogi powiatowej 1354B - w kierunku działki oznaczonej nr geod. 240.

42.

Droga oznaczona nr geod. 272, położona w obrębie wsi Bagno, od drogi powiatowej 1354B - w kierunku działki oznaczonej nr geod. 228.

43.

Droga oznaczona nr geod. 175/2, położona w obrębie wsi Bagno (droga zagumienna), od drogi powiatowej 1354B - do drogi gminnej nr103417B.

44.

Droga oznaczona nr geod. 178, położona w obrębie wsi Bagno, od drogi powiatowej 1354B - w kierunku wsi Kropiwnica.

45.

Droga oznaczona nr geod. 337, położona w obrębie wsi Szpakowe, od drogi powiatowej 1412B - w kierunku wsi Białosuknie.

46.

Droga oznaczona nr geod. 333, położona w obrębie wsi Szpakowo, od drogi powiatowej 1412B - w kierunku działki oznaczonej nr geod.228.

47.

Droga oznaczona nr geod. 331, położona w obrębie wsi Szpakowo, od drogi gminnej oznaczonej nr geod. 333 - w kierunku wsi Łupichy.

48.

Droga oznaczona nr geod. 109, położona w obrębie wsi Rutkowskie Duże, od drogi powiatowej 1412B - do drogi gminnej nr 103418B

49.

Droga oznaczona nr geod. 68, położona w obrębie wsi Rutkowskie Małe oraz droga oznaczona nr geod. 98, położona w obrębie wsi Rutkowskie Duże, od drogi powiatowej 1412B - do drogi gminnej oznaczonej nr geod. 109, położonej w obrębie wsi Rutkowskie Duże.

50.

Droga oznaczona nr geod. 142, położona w obrębie wsi Rutkowskie Duże (droga zagumienna) i droga oznaczona nr geod. 282 położonej w obrębie wsi Mociesze, od drogi powiatowej 1412B - do drogi gminnej nr 145556B

51.

Droga oznaczona nr geod. 184, położona w obrębie wsi Rutkowskie Duże (droga zagumienna), od drogi gminnej nr 103418B - do drogi gminnej oznaczonej nr geod. 109.

52.

Droga oznaczona nr geod. 306, położona w obrębie wsi Mociesze, od drogi powiatowej 1407B - do drogi powiatowej nr 1850B.

53.

Droga oznaczona nr geod. 296, położona w obrębie wsi Mociesze, od drogi powiatowej 1353B - w kierunku drogi gminnej nr 145555B.

54.

Droga oznaczona nr geod. 281, położona w obrębie wsi Mociesze, od drogi gminnej nr 145556B - do drogi gminnej nr 103414B.

55.

Droga oznaczona nr geod. 287, położona w obrębie wsi Mociesze, od drogi gminnej nr 103415B - w kierunku działki oznaczonej nr geod. 259/1.

56.

Droga oznaczona nr geod. 94, położona w obrębie wsi Jadeszki, od drogi gminnej oznaczonej nr geod. 93- w kierunku działki oznaczonej nr geod. 30/6.

57.

Droga oznaczona nr geod. 86 i 81, położona w obrębie wsi Jaświłki, od drogi gminnej nr 103430B - w kierunku dziatki oznaczonej nr geod.87.

58.

Droga oznaczona nr geod. 75 położona w obrębie wsi Jaświłki, od drogi gminnej nr 103430B - do drogi gminnej nr geod. 86 i 81.

59.

Droga oznaczona nr geod. 141 położona w obrębie wsi Jadeszki oraz droga oznaczona nr geod. 82, 81,80/1 i 80/2, położona w obrębie wsi Moniuszki od drogi powiatowej nr 1851B - w kierunku działki oznaczonej nr geod. 1119 w obrębie wsi Jadeszki.

60.

Droga oznaczona nr geod. 85 i 86 położona w obrębie wsi Moniuszki (droga zagumienna), od drogi powiatowej nr 1407B - do drogi powiatowej nr 1851B.

61.

Droga oznaczona nr geod. 69 położona w obrębie wsi Szaciły, od drogi powiatowej nr 1353B - w kierunku działki oznaczonej nr geod. 33/1.

62.

Droga oznaczona nr geod. 519 położona w obrębie wsi Jaświły, od drogi powiatowej nr 1360B - do drogi gminnej nr 145550B.

63.

Droga oznaczona nr geod. 522 położona w obrębie wsi Jaświły, od drogi gminnej nr 103430B - do drogi gminnej nr 103431B.

64.

Droga oznaczona nr geod. 523 położona w obrębie wsi Jaświły, od drogi gminnej nr 103430B - do drogi gminnej oznaczonej nr geod. 522.

§ 2. Szczegółowy przebieg i położenie dróg wymienionych w §1 oznaczony jest na mapie stanowiącej załacznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała XXXIV/168/10 Rady Gminy Jaświły z dnia 29 czerwca 2010r. o zaliczeniu dróg położonych na terenie gminy Jaświły do kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 184, poz. 2290).

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/177/10
Rady Gminy Jaświły
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Mapa przebiegu i położenia dróg gminnych

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama