reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/180/10 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 ) oraz art. 211,212,217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę - 57.315,-zł :

Zadania własne

1) dział 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6290 - 23.943,-zł ,

2) dział 756 rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 - 25.000,-zł,

3) dział 758 rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0970 - 8.372,-zł .

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na kwotę - 28.000,-zł :

Zadania własne

1) dział 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6260 - 14.000,-zł,

2) dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 2440 - 2.000,-zł,

3) dział 900 rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 6260 - 12.000,-zł .

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę - 82.427,-zł :

1) dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4110 - 1.246,-zł , § 4120 - 201,-zł, § 4170 - 8.200,-zł, § 4300 - 25.000,-zł, § 6050 - 15.000,-zł,

2) dział 801 rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4700 - 400,-zł,

3) dział 851 rozdział 85195 Pozostała działalność § 6050 - 9.760,-zł, § 4170 - 1.000,-zł,

4) dział 852 rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4750 - 100,-zł ,

5) dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 -10.000,-zł.

Porozumienia

1) dział 853 rozdział 85395 Pozostała działalność § 3119 - 11.520,-zł.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na kwotę - 53.112,-zł :

Zadania własne

1) dział 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6059 - 28.972,-zł,

2) dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność § 4010 - 2.173,-zł,

3) dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 6800 - 9.647,-zł,

4) dział 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 - 11.520,-zł,

5) dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6220 -700,-zł.

Zadania zlecone

1) dział 852 rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4750 -100,-zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w planach zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków Rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej - Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2010 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Budżet po zmianach wynosi :

1) plan dochodów wynosi - 8.166.271,- zł,

2) plan wydatków wynosi - 8.936.511,- zł,

3) deficyt wynosi - 770.240,- zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na rok 2010 i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Augustyńczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/180/10
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 23 września 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/180/10
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 23 września 2010 r.
Zalacznik2.doc

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/180/10
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 23 września 2010 r.
Zalacznik3.doc

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010 r.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/180/10 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Dokonano zwiększenia w planach dochodów w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 23.943,-zł z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe. W rozdziale 75618 na kwotę 25.000,-zł, są to środki przekazane po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz w rozdziale 75814 na kwotę 8.372,-zł, są to wpłaty darowizn i umów sponsoringu na Dni Krynek. Zmniejszono dochody w rozdziale 01010 na kwotę 14.000,-zł w rozdziale 90017 na kwotę 12.000,-zł, oraz w rozdziale 90002 na kwotę 2.000,-zł łącznie na kwotę 25.000,-zł, były to zaplanowane dochody z wpływów składek na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, który to został zlikwidowany zgodnie z ustawą. Dokonano zwiększenia w planach wydatków budżetowych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 49.647,- w tym na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 25.000,-zł oraz na wypłatę dla inspektora nadzoru (asfaltowanie ulic w Krynkach) o kwotę 9.647,-zł, a także o kwotę 15.000,-zł na przygotowanie dokumentacji pod inwestycję "Remont ulic miejskich w Krynkach (ul. Aleja Szkolna, ul. Akacjowa, ul. Lipowa, ul. Zaułek Szpitalny) jako usprawnienie połączenia z drogą wojewódzką nr 676". W rozdziale 80146dokonano zwiększenia o kwotę 400,-zł. Jest to brakująca kwota na dokształcenie nauczycieli, w rozdziale 85195 na kwotę 10.760,-zł. Jest to kwota na wydatki dotyczące pokrycia kosztów dokumentacji remontu budynku NZOZ, w rozdziale 92109 dla Gminnego Ośrodka Kultury zwiększono dotację podmiotową o kwotę 10.000,-zł. oraz zmniejszono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach na inwestycje (wykonanie kosztorysu) w wysokości 700,-zł., ponieważ inwestorem będzie Gmina. Zmniejszono także wydatki w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 28.972,-zł, zmniejszono rezerwę inwestycyjną w wysokości o kwotę 9.647,-zł. Dokonano także zmian polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama