reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 194/10 Wójta Gminy Narewka z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz.146, Nr123, poz.835, Nr152, poz.1020) oraz § 12 Uchwały Nr XXIX/237/09 Rady Gminy Narewka z dnia 29.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2010, zarządzam co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.616 zł zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w tym:

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianach

bieżące

750

Administracja publiczna

91 504

2 616

94 120

75056

Spis powszechny i inne

25 504

2 616

28 120

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

25 504

2 616

28 120

bieżące

928 512

2 616

931 128

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

Ogółem:

16 122 593

2 616

16 125 209

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 250 288

0

4 250 288

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.616 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu w tym :

Rodzaj zadania : Własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

924 757

0

924 757

60016

Drogi publiczne gminne

691 067

0

691 067

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0

100

100

4300

Zakup usług pozostałych

5 000

-100

4 900

630

Turystyka

4 473 255

0

4 473 255

63095

Pozostała działalność

4 473 255

0

4 473 255

3049

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

6 750

4 000

10 750

4260

Zakup energii

5 000

-600

4 400

4300

Zakup usług pozostałych

0

600

600

4309

Zakup usług pozostałych

64 027

-4 000

60 027

700

Gospodarka mieszkaniowa

404 000

0

404 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

59 000

0

59 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14 000

-3 300

10 700

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

0

3 300

3 300

70095

Pozostała działalność

345 000

0

345 000

4260

Zakup energii

181 000

-5 000

176 000

4270

Zakup usług remontowych

9 500

5 000

14 500

750

Administracja publiczna

1 837 535

0

1 837 535

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 571 498

0

1 571 498

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

920 000

-11 000

909 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

32 400

11 000

43 400

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

91 000

-10 000

81 000

4300

Zakup usług pozostałych

71 000

-10 000

61 000

75095

Pozostała działalność

90 317

10 000

100 317

4430

Różne opłaty i składki

25 000

10 000

35 000

801

Oświata i wychowanie

3 302 110

0

3 302 110

80113

Dowożenie uczniów do szkół

356 961

0

356 961

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

91 791

10 000

101 791

4270

Zakup usług remontowych

28 500

-10 000

18 500

80195

Pozostała działalność

347 408

0

347 408

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

45 000

-1 800

43 200

4220

Zakup środków żywności

43 741

1 600

45 341

4260

Zakup energii

25 000

-3 000

22 000

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 500

1 000

3 500

4410

Podróże służbowe krajowe

1 300

200

1 500

4430

Różne opłaty i składki

5 800

3 000

8 800

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 000

-1 000

0

852

Pomoc społeczna

1 500 530

0

1 500 530

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

807 130

0

807 130

4410

Podróże służbowe krajowe

500

-159

341

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500

159

659

85215

Dodatki mieszkaniowe

25 000

9 000

34 000

3110

Świadczenia społeczne

25 000

9 000

34 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

148 400

0

148 400

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

101 561

-2 000

99 561

4300

Zakup usług pozostałych

6 710

2 000

8 710

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

58 300

-9 000

49 300

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40 200

-6 000

34 200

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 870

-1 000

5 870

4410

Podróże służbowe krajowe

4 064

-2 000

2 064

85295

Pozostała działalność

145 200

0

145 200

3110

Świadczenia społeczne

55 257

-400

54 857

4300

Zakup usług pozostałych

0

400

400

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

812 968

0

812 968

90002

Gospodarka odpadami

129 300

1 500

130 800

4430

Różne opłaty i składki

55 530

1 500

57 030

90003

Oczyszczanie miast i wsi

6 000

500

6 500

4300

Zakup usług pozostałych

6 000

500

6 500

90095

Pozostała działalność

495 445

-2 000

493 445

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

0

3 904

3 904

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 054

1 000

3 054

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

162 842

-6 904

155 938

Razem:

17 397 912

0

17 397 912

Rodzaj zadania : zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

91 504

2 616

94 120

75056

Spis powszechny i inne

25 504

2 616

28 120

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

21 000

2 225

23 225

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 171

336

3 507

4120

Składki na Fundusz Pracy

515

55

570

Razem:

928 512

2 616

931 128

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 16.125.209 zł w tym:

- dochody bieżące : 11.167.160 zł

- dochody majątkowe: 4.958.049 zł,

2) wydatki ogółem : 18.392.240 zł w tym:

- bieżące : 10.011.975 zł,

- majątkowe: 8.380.265 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Mikołaj Pawilcz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama