reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 14 września 2010r. pomiędzy Miastem Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, reprezentowanym przez Zbigniewa Radomskiego - Burmistrza Miasta Siemiatycze a Komendą Powiatową Policji w Siemiatyczach, ul. Zielona 3, 17-300 Siemiatycze reprezentowaną z upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach przez: Jacka Depczyńskiego - Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach

Działając na podstawie art. 13 ust. 4a pkt l i ust. 4b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zmianami) strony porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. W ramach dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - patroli pieszych, Miasto Siemiatycze zobowiązuje się w 2010 roku pokryć koszty patroli pieszych policji w wymiarze 250 osobogodzin na łączną kwotę 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § l przeznaczone będą na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

§ 3. 1. Osobogodziny, o których mowa w § l przeznaczone są do wykorzystania do końca 2010 r.

2. Ustala się koszt l osobogodziny pracy w czasie patrolu policji w wysokości 20 zł. (słownie: dwadzieścia złotych).

§ 4. Burmistrzowi Miasta Siemiatycze przysługuje prawo kontroli realizacji ponadnormatywnej służby funkcjonariuszy Policji.

§ 5. Przekazanie środków finansowych, o których mowa w § l nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania od Komendanta Wojewódzkiego Policji noty obciążeniowej na wskazany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji wyodrębniony rachunek bankowy nr 94101010490008661898100000.

§ 6. 1. Do dnia 15 stycznia 2011 roku Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach przedstawi Burmistrzowi Miasta Siemiatycze informację o sposobie wykorzystania przekazanych środków finansowych.

2. W przypadku niewykorzystania przekazanych przez Miasto Siemiatycze środków finansowych lub wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem, Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach obowiązana jest do ich zwrotu w terminie do 20 stycznia 2011 roku.

§ 7. Do bieżącego utrzymania kontaktów i prawidłowości wykonania porozumienia upoważnieni są:

1) Jacek Depczyński - Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach,

2) Marian Wojciechowski - Inspektor ds. kontroli Urzędu Miasta Siemiatycze.

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 9. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem ich nieważności.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 11. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym l dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach i 3 dla Miasta Siemiatycze.

Burmistrz Miasta Siemiatycze


Zbigniew Radomski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Łukaszyk

Radca Prawny Paulina Łukaszyk specjalizuje się w problematyce gospodarki nieruchomościami, postępowań egzekucyjnych oraz prawa cywilnego. Na co dzień zajmuje się sprawami branży wodociągowo-kanalizacyjnej, aspektami prawnymi funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz ochroną danych osobowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama